Professionals binnen het jeugddomein zijn werkzaam in een complexe wereld, waarin meerdere perspectieven bestaan en verschillende belangen aan de orde zijn. De jongere die centraal staat, heeft vaak te maken met meerdere hulpverleners en partijen. Daarom dienen hulpverleners een professionele attitude te hebben waarmee zij in staat zijn om te kunnen gaan met verschillende belangen en samenwerkingen op te zoeken daar waar mogelijk. Ontwikkelen van veerkracht en aandacht besteden aan zelfzorg is daarbij essentieel.

Ambitie
Met drie nieuwe geaccrediteerde modules willen RINO amsterdam, RINO Zuid en RadboudCSW HBO- en WO-professionals, die werken in verschillende velden het jeugddomein, steviger in hun schoenen zetten. Deze modules hebben aandacht voor gemeenschappelijke taal, zelfzorg en uitbreiding van je handelingsrepertoire, gebaseerd op wetenschappelijke kennis. Met de samenwerking hopen RINO Zuid, RINO amsterdam en het RadboudCSW de verbinding tussen professionals in de jeugdhulp te bevorderen. In de toekomst beogen de samenwerkende partijen meerdere modules binnen het jeugddomein te ontwikkelen in een geaccrediteerde leerlijn.

Aanbod
Om volop aandacht te geven voor wat er op dit moment in het veld nodig is, hebben RINO amsterdam, RINO Zuid en RadboudCSW drie aansluitende modules uitgewerkt, waarin ook de samenhang van deze thema’s aan de orde komt.

 • Kwaad en kwetsbaar, planning in maart – mei
  RINO Amsterdam
  Interdisciplinair en systeemgericht werken rondom jongeren met ernstige gedragsproblemen
 • Professionele attitude, planning mei – juni
  RadboudCSW
  Professional attitude
  Wie ben jij als professional en hoe positioneer je jezelf binnen de keten en tegenover andere
  professionals? In deze module ga je aan de slag met zelfkennis, zelfinzicht, alliantie met andere zorgprofessionals, jezelf profileren en positioneren in de zorgketen.
 • Samenwerken in de dynamiek, planning juni – juli
  RINO Zuid
  Verbindend samenwerken met jongeren in de dynamiek van een groep, het gezin en de keten.

Achtergrond
De recente ontwikkelingen in de jeugdzorg vormden de aanleiding voor het ontwikkelen van deze modules. Het jeugddomein kampt sinds jaren met een tekort aan jeugdprofessionals, snel verloop van personeel, veel ziekteverzuim, jonge, onervaren professionals die zware casuïstiek hebben en moeilijke beslissingen moeten nemen. Uit peilingen bij professionals en instellingen is gebleken dat er behoefte is aan samenhangende geaccrediteerde scholing die inspeelt op professionele attitude, gemeenschappelijke taal en actieve samenwerking.

Interesse?
Wil je meer informatie of heb je interesse in de module van RINO Zuid? Stuur dan een e-mail naar nascholing@rinozuid.nl.