MET WELKE PROBLEMEN KAMPEN VEEL HOOGBEGAAFDE KINDEREN?

“Hoogbegaafde kinderen voelen zich vaak anders. Dit komt door de mismatch met en de bejegening vanuit hun omgeving. Door hun andere manier van denken worden ze vaak niet begrepen. Bij opvoeders, begeleiders en leerkrachten ontbreekt het vaak aan voldoende mentaliserend vermogen; doordat het kind afwijkt van het gemiddelde kunnen zij zich lastig in hen verplaatsen en moeilijk een voorstelling maken van wat deze kinderen denken en voelen. Het gevoel niet begrepen te worden heeft grote impact op de ontwikkeling van een kind.”

HOE UIT ZICH DAT?

“Momenteel vallen veel hoogbegaafde kinderen al op jonge leeftijd uit in het onderwijs. Zij zitten niet lekker in hun vel, worstelen met angsten en depressies. De een sluit zich af en wordt moeilijk benaderbaar, de ander uit het door fysiek en verbaal van zich af te bijten. Veel van deze kinderen kampen met enorme stress, hebben een trauma en in sommige gevallen ontwikkelen zich zelfs suïcidale klachten.”

HOE ZIET DE BEHANDELING VOOR DEZE DOELGROEP ER OP DIT MOMENT UIT?

“De ernst van de problematieken rondom hoogbegaafde kinderen neemt toe. Momenteel is er voor deze kinderen voornamelijk begeleiding op het gebied van onderwijs gerelateerde problemen, maar er is sterk behoefte aan specialistische GGZ-behandelingen. Er zijn helaas maar weinig psychotherapeuten, psychologen en psychiaters die zich op deze doelgroep richten. Slechts enkelen weten écht welke impact een hoog IQ kan hebben op de ontwikkeling van een kind. Het gaat mij persoonlijk aan het hart dat er meer professionals komen die zich op deze doelgroep richten zodat we in de toekomst beter kunnen diagnosticeren en behandelen”.

KUNT U MEER VERTELLEN OVER DE LEERGANG HOOGBEGAAFDHEID?

“De leergang hoogbegaafdheid bestaat in totaal uit zes modules. We gaan in op de signalering en diagnostiek van hoogbegaafdheid, behandelen de rol van hechting en opvoeding bij voorlijke kinderen en bespreken diverse therapeutische interventies. Ook leert u het POSI-model in te zetten. Dit model is speciaal ontwikkeld om kinderen met een hoge cognitieve intelligentie te ondersteunen en gebruiken we als team regelmatig in mijn praktijk. Tenslotte bespreken we multidisciplinaire samenwerking en samenwerking tussen onderwijs en zorg. Graag zou ik iedereen willen enthousiasmeren zich voor de leergang aan te melden. Het zou mooi zijn als ik op deze manier een persoonlijke bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg voor deze bijzondere kinderen.”