De examencommissie bestaat uit de volgende leden:

  • Haiko Jessurun
  • Claire Hulsmans
  • Jenneke van der Plas
  • Titia Hollman, onafhankelijk lid (jurist)
  • Jacques Graste, voorzitter.

De examencommissie heeft drie belangrijke taken:

  1. examineren van alle opleidingsdeelnemers
  2. toetsen of de kwaliteit van de opleidingen voldoende geborgd is
  3. fungeren als bezwaarcommissie bij gerezen geschillen

Tevens is landelijk, voor alle RINO's, een uniform Onderwijs- en Examenreglement (OER) ingevoerd.