Mental Health professional | POH-ggz - Caribbean

Home > Aanbod > Mental Health profession…

Over deze module

Mental Health professional
Tijdens de leergang Mental Health professional (MHP) ga je aan de slag met nieuwe begeleidingsmethodieken, vaardigheden en screeningsinstrumenten in de zorg voor mensen met psychische problemen. Je leert werken met non-verbale en ervaringsgerichte interventietechnieken; deze passen vaak beter dan verbaal-cognitieve benaderingen.

Deelnemers aan deze leergang komen van alle eilanden, juist deze uitwisseling ...

Mental Health professional
Tijdens de leergang Mental Health professional (MHP) ga je aan de slag met nieuwe begeleidingsmethodieken, vaardigheden en screeningsinstrumenten in de zorg voor mensen met psychische problemen. Je leert werken met non-verbale en ervaringsgerichte interventietechnieken; deze passen vaak beter dan verbaal-cognitieve benaderingen.

Deelnemers aan deze leergang komen van alle eilanden, juist deze uitwisseling met collega’s van andere eilanden is heel leerzaam. Een werkbezoek met je peermaatje in de opleiding aan ggz-collega’s op een ander eiland maakt dan ook onderdeel uit van de leergang. Omdat regelgeving en instrumenten kunnen verschillen per eiland, houden we daar rekening mee tijdens de leergang.

De voertaal tijdens de lessen is in principe Nederlands. Je inbreng in de les, het oefenen met vaardigheden en het inbrengen van casuïstiek kan ook in de taal die je voornamelijk spreekt met je cliënten, zoals Papiaments of Engels.

Tijdens de leergang oefen je ook met methodieken waarmee je het geleerde aan je collega’s in je eigen organisatie kunt overdragen. We sluiten de leergang af met een proeve van bekwaamheid.

Praktijkondersteuner huisarts-ggz
De ondersteuner in de huisartsenpraktijk is nog relatief nieuw in het Caribisch gebied. Wil je POH-ggz worden en het in Nederland erkende POH-ggz diploma krijgen?

Dat kan door het volgen van de MHP leergang aangevuld met minimaal 8 uur werken in een huisartsenpraktijk (gedurende de opleiding) en het maken van een aantal opdrachten. Je krijgt tweewekelijks online coaching van een senior (RINO Zuid zorgt voor een lokale expert-coach). Met de huisarts waar je werkt voer je maandelijks begeleidingsgesprekken over je ontwikkelingen als POH-ggz.

Accreditatie
Accreditatie voor relevante registers, waar deelnemers lid van zijn, kan worden aangevraagd.

Vrijstellingen
Vrijstellingen zijn alleen mogelijk bij aantoonbaarheid van eerder verworven kennis d.m.v. certificaten in combinatie met aantoonbare ervaring op het betreffende onderdeel. E.e.a. ter beoordeling aan RINO Zuid voorafgaand aan de opleiding.

Rol werkgevers
Werkgevers dienen deelnemers in staat te stellen om de leergang te volgen en de benodigde randvoorwaarden te realiseren. Dat gaat om de lesdagen, de tijd voor zelfstudie en het maken van opdrachten (gemiddeld 4-6 uur in de weken dat er geen les is). Ook het faciliteren van het werkbezoek, het in het bezit zijn van een laptop en goede internetverbinding zijn vereiste randvoorwaarden. Gedurende de opleiding vindt er tweemaal een online evaluatie plaats met de werkgevers en RINO Zuid.

Toetsing en Certificaat
Het certificaat voor de leergang Mental Health Professional is alleen te behalen indien de gehele opleiding gevolgd is, men een actieve bijdrage in de lessen heeft gehad en alle inleveropdrachten en de proeve van bekwaamheid met een voldoende beoordeeld zijn. Voor het diploma POH-ggz dienen alle praktijkuren gemaakt te zijn, de coaching gevolgd te zijn en alle toetsen en proeve van bekwaamheid positief te zijn beoordeeld.

ER IS NOG RUIMTE

Inhoud van de module

Je gaat onder andere aan de slag met:

 • Transculturele psychiatrie, systemisch werken en intergenerationele aspecten
 • Werken met E-health, psychofarmaca en rouw
 • Screeningsinstrumenten en begeleidingsmethodieken
 • Werken met kinderen, jongeren en ouderen
 • Doorverwijzen of zelf begeleiden?
 • Persoonlijke en professionele zelfreflectie: wat maakt mij een betere mental health professional?

Klik op het lesrooster hieronder voor een uitgebreid overzicht van alle onderwerpen en lesdata.

Lesrooster (PDF)

Docent(en)

RINOzuid

mevr. Jobke Debats-Koningswoud

RINOzuid

mevr. Mahilia Brewster

RINOzuid

mevr. Roxane Warring

RINOzuid

mevr. Kitty Pelswijk

RINOzuid

dhr. Erik Stolk

RINOzuid

mevr. Els Doejaaren

RINOzuid

mevr. Berendien van Straten

RINOzuid

mevr. Esther Drenthe

RINOzuid

mevr. Martina van Deenen

RINOzuid

mevr. Wiep bij de Leij

Opmerkingen

Aanmelden voor deze opleiding
Je kunt je aanmelden voor deze opleiding door op de button aanmelden te klikken. Daarnaast willen we je vragen om een korte motivatie over waarom je deze opleiding wilt volgen en je CV te mailen naar mhp@rinozuid.nl. Naar aanleiding hiervan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op. Een kennismakingsgesprek met de hoofddocent maakt onderdeel uit van de aanmeldingsprocedure

Kosten
De kosten voor deze leergang bedragen €6.150,- exclusief reis- en verblijfkosten tijden lesweken en werkbezoek. Voor deelnemers die de POH-ggz opleiding gaan doen komt er € 995,- bij ten behoeve van de coaching en extra opdrachten.

Vragen?
Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar Marlies Overdijk (Senior accountmanager): marliesoverdijk@rinozuid.nl.

Omvang

120 uur

Zelfstudie

80 uur

Kosten

€ 6.250,00

Niveau & Instroomeisen

Deelnemers zijn in het bezit van een HBO en/of MBO 4 diploma in de zorg, bij voorkeur in de ggz-zorg en hebben aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring in de zorg voor mensen met psychiatrische problemen. Deelnemers beschikken over een HBO werk- en denkniveau. Gestructureerd kunnen denken en werken en in staat tot zijn (zelf-)reflectie vormen daarbij belangrijke criteria.

Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Ouderen
 • Volwassenen
 • Rooster

  Locatie: Extern - Caribbean

  11 september 2024

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  11 september 2024

  Middag (14:00 - 17:00)

  23 september 2024

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  23 september 2024

  Middag (14:00 - 17:00)

  24 september 2024

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  24 september 2024

  Middag (14:00 - 17:00)

  25 september 2024

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  25 september 2024

  Middag (14:00 - 17:00)

  26 september 2024

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  26 september 2024

  Middag (14:00 - 17:00)

  27 september 2024

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  27 september 2024

  Middag (14:00 - 17:00)

  17 oktober 2024

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  17 oktober 2024

  Middag (14:00 - 17:00)

  30 oktober 2024

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  30 oktober 2024

  Middag (14:00 - 17:00)

  13 november 2024

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  13 november 2024

  Middag (14:00 - 17:00)

  28 november 2024

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  28 november 2024

  Middag (14:00 - 17:00)

  11 december 2024

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  11 december 2024

  Middag (14:00 - 17:00)

  18 december 2024

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  18 december 2024

  Middag (14:00 - 17:00)

  15 januari 2025

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  15 januari 2025

  Middag (14:00 - 17:00)

  29 januari 2025

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  29 januari 2025

  Middag (14:00 - 17:00)

  13 februari 2025

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  13 februari 2025

  Middag (14:00 - 17:00)

  12 maart 2025

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  12 maart 2025

  Middag (14:00 - 17:00)

  26 maart 2025

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  26 maart 2025

  Middag (14:00 - 17:00)

  2 april 2025

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  2 april 2025

  Middag (14:00 - 17:00)

  9 april 2025

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  9 april 2025

  Middag (14:00 - 17:00)

  14 mei 2025

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  14 mei 2025

  Middag (14:00 - 17:00)

  15 mei 2025

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  15 mei 2025

  Middag (14:00 - 17:00)

  16 mei 2025

  Ochtend (09:30 - 11:45)

  16 mei 2025

  Middag (13:00 - 14:30)

  16 mei 2025

  Avond (19:00 - 22:00)

  Over deze module

  Mental Health professional
  Tijdens de leergang Mental Health professional (MHP) ga je aan de slag met nieuwe begeleidingsmethodieken, vaardigheden en screeningsinstrumenten in de zorg voor mensen met psychische problemen. Je leert werken met non-verbale en ervaringsgerichte interventietechnieken; deze passen vaak beter dan verbaal-cognitieve benaderingen.

  Deelnemers aan deze leergang komen van alle eilanden, juist deze uitwisseling ...

  Mental Health professional
  Tijdens de leergang Mental Health professional (MHP) ga je aan de slag met nieuwe begeleidingsmethodieken, vaardigheden en screeningsinstrumenten in de zorg voor mensen met psychische problemen. Je leert werken met non-verbale en ervaringsgerichte interventietechnieken; deze passen vaak beter dan verbaal-cognitieve benaderingen.

  Deelnemers aan deze leergang komen van alle eilanden, juist deze uitwisseling met collega’s van andere eilanden is heel leerzaam. Een werkbezoek met je peermaatje in de opleiding aan ggz-collega’s op een ander eiland maakt dan ook onderdeel uit van de leergang. Omdat regelgeving en instrumenten kunnen verschillen per eiland, houden we daar rekening mee tijdens de leergang.

  De voertaal tijdens de lessen is in principe Nederlands. Je inbreng in de les, het oefenen met vaardigheden en het inbrengen van casuïstiek kan ook in de taal die je voornamelijk spreekt met je cliënten, zoals Papiaments of Engels.

  Tijdens de leergang oefen je ook met methodieken waarmee je het geleerde aan je collega’s in je eigen organisatie kunt overdragen. We sluiten de leergang af met een proeve van bekwaamheid.

  Praktijkondersteuner huisarts-ggz
  De ondersteuner in de huisartsenpraktijk is nog relatief nieuw in het Caribisch gebied. Wil je POH-ggz worden en het in Nederland erkende POH-ggz diploma krijgen?

  Dat kan door het volgen van de MHP leergang aangevuld met minimaal 8 uur werken in een huisartsenpraktijk (gedurende de opleiding) en het maken van een aantal opdrachten. Je krijgt tweewekelijks online coaching van een senior (RINO Zuid zorgt voor een lokale expert-coach). Met de huisarts waar je werkt voer je maandelijks begeleidingsgesprekken over je ontwikkelingen als POH-ggz.

  Accreditatie
  Accreditatie voor relevante registers, waar deelnemers lid van zijn, kan worden aangevraagd.

  Vrijstellingen
  Vrijstellingen zijn alleen mogelijk bij aantoonbaarheid van eerder verworven kennis d.m.v. certificaten in combinatie met aantoonbare ervaring op het betreffende onderdeel. E.e.a. ter beoordeling aan RINO Zuid voorafgaand aan de opleiding.

  Rol werkgevers
  Werkgevers dienen deelnemers in staat te stellen om de leergang te volgen en de benodigde randvoorwaarden te realiseren. Dat gaat om de lesdagen, de tijd voor zelfstudie en het maken van opdrachten (gemiddeld 4-6 uur in de weken dat er geen les is). Ook het faciliteren van het werkbezoek, het in het bezit zijn van een laptop en goede internetverbinding zijn vereiste randvoorwaarden. Gedurende de opleiding vindt er tweemaal een online evaluatie plaats met de werkgevers en RINO Zuid.

  Toetsing en Certificaat
  Het certificaat voor de leergang Mental Health Professional is alleen te behalen indien de gehele opleiding gevolgd is, men een actieve bijdrage in de lessen heeft gehad en alle inleveropdrachten en de proeve van bekwaamheid met een voldoende beoordeeld zijn. Voor het diploma POH-ggz dienen alle praktijkuren gemaakt te zijn, de coaching gevolgd te zijn en alle toetsen en proeve van bekwaamheid positief te zijn beoordeeld.

  Rooster

  Locatie: Extern - Caribbean

  11 september 2024

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  11 september 2024

  Middag (14:00 - 17:00)

  23 september 2024

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  23 september 2024

  Middag (14:00 - 17:00)

  24 september 2024

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  24 september 2024

  Middag (14:00 - 17:00)

  25 september 2024

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  25 september 2024

  Middag (14:00 - 17:00)

  26 september 2024

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  26 september 2024

  Middag (14:00 - 17:00)

  27 september 2024

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  27 september 2024

  Middag (14:00 - 17:00)

  17 oktober 2024

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  17 oktober 2024

  Middag (14:00 - 17:00)

  30 oktober 2024

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  30 oktober 2024

  Middag (14:00 - 17:00)

  13 november 2024

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  13 november 2024

  Middag (14:00 - 17:00)

  28 november 2024

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  28 november 2024

  Middag (14:00 - 17:00)

  11 december 2024

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  11 december 2024

  Middag (14:00 - 17:00)

  18 december 2024

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  18 december 2024

  Middag (14:00 - 17:00)

  15 januari 2025

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  15 januari 2025

  Middag (14:00 - 17:00)

  29 januari 2025

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  29 januari 2025

  Middag (14:00 - 17:00)

  13 februari 2025

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  13 februari 2025

  Middag (14:00 - 17:00)

  12 maart 2025

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  12 maart 2025

  Middag (14:00 - 17:00)

  26 maart 2025

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  26 maart 2025

  Middag (14:00 - 17:00)

  2 april 2025

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  2 april 2025

  Middag (14:00 - 17:00)

  9 april 2025

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  9 april 2025

  Middag (14:00 - 17:00)

  14 mei 2025

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  14 mei 2025

  Middag (14:00 - 17:00)

  15 mei 2025

  Ochtend (08:30 - 11:30)

  15 mei 2025

  Middag (14:00 - 17:00)

  16 mei 2025

  Ochtend (09:30 - 11:45)

  16 mei 2025

  Middag (13:00 - 14:30)

  16 mei 2025

  Avond (19:00 - 22:00)

  Inhoud van de module

  Je gaat onder andere aan de slag met:

  • Transculturele psychiatrie, systemisch werken en intergenerationele aspecten
  • Werken met E-health, psychofarmaca en rouw
  • Screeningsinstrumenten en begeleidingsmethodieken
  • Werken met kinderen, jongeren en ouderen
  • Doorverwijzen of zelf begeleiden?
  • Persoonlijke en professionele zelfreflectie: wat maakt mij een betere mental health professional?

  Klik op het lesrooster hieronder voor een uitgebreid overzicht van alle onderwerpen en lesdata.

  Lesrooster (PDF)

  Docent(en)

  RINOzuid

  mevr. Jobke Debats-Koningswoud

  RINOzuid

  mevr. Mahilia Brewster

  RINOzuid

  mevr. Roxane Warring

  RINOzuid

  mevr. Kitty Pelswijk

  RINOzuid

  dhr. Erik Stolk

  RINOzuid

  mevr. Els Doejaaren

  RINOzuid

  mevr. Berendien van Straten

  RINOzuid

  mevr. Esther Drenthe

  RINOzuid

  mevr. Martina van Deenen

  RINOzuid

  mevr. Wiep bij de Leij

  Opmerkingen

  Aanmelden voor deze opleiding
  Je kunt je aanmelden voor deze opleiding door op de button aanmelden te klikken. Daarnaast willen we je vragen om een korte motivatie over waarom je deze opleiding wilt volgen en je CV te mailen naar mhp@rinozuid.nl. Naar aanleiding hiervan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op. Een kennismakingsgesprek met de hoofddocent maakt onderdeel uit van de aanmeldingsprocedure

  Kosten
  De kosten voor deze leergang bedragen €6.150,- exclusief reis- en verblijfkosten tijden lesweken en werkbezoek. Voor deelnemers die de POH-ggz opleiding gaan doen komt er € 995,- bij ten behoeve van de coaching en extra opdrachten.

  Vragen?
  Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar Marlies Overdijk (Senior accountmanager): marliesoverdijk@rinozuid.nl.

  ER IS NOG RUIMTE

  Omvang

  120 uur

  Zelfstudie

  80 uur

  Kosten

  € 6.250,00

  Niveau & Instroomeisen

  Deelnemers zijn in het bezit van een HBO en/of MBO 4 diploma in de zorg, bij voorkeur in de ggz-zorg en hebben aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring in de zorg voor mensen met psychiatrische problemen. Deelnemers beschikken over een HBO werk- en denkniveau. Gestructureerd kunnen denken en werken en in staat tot zijn (zelf-)reflectie vormen daarbij belangrijke criteria.

  Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Ouderen
 • Volwassenen