HKT-R (Verdieping)

Home > Aanbod > HKT-R (Verdieping)

Over deze module

Je hebt de basistraining, HKT-R risicotaxatie en behandelevaluatie gevolgd en je wilt je verder bekwamen in de toepassing van de het risicotaxatie instrument in je behandelpraktijk.

 • Welke keuzes in de behandeling en begeleiding maak je in relatie tot het risicoprofiel, de juridische maatregel en het beveiligingsniveau van de door jou en je team beoordeelde cliënt?
 • Hoe ga ...

Je hebt de basistraining, HKT-R risicotaxatie en behandelevaluatie gevolgd en je wilt je verder bekwamen in de toepassing van de het risicotaxatie instrument in je behandelpraktijk.

 • Welke keuzes in de behandeling en begeleiding maak je in relatie tot het risicoprofiel, de juridische maatregel en het beveiligingsniveau van de door jou en je team beoordeelde cliënt?
 • Hoe ga je het gesprek daarover aan met de client en maak je gebruik van de zelfscore app?
 • Wat betekent dit in relatie tot de herstelmogelijkheden van de cliënt?

Rooster

Nog niet bekend

Inhoud van de module

 • Welke keuzes in de behandeling en begeleiding maak je in relatie tot het door jou en je team opgestelde risicoprofiel?
 • Hoe doe je dat binnen de juridische maatregel en het beveiligingsniveau van jou cliënt?
 • Wat betekent dit voor de samenwerking met het (multidisciplinaire) team?
 • Welke keuze’s in interventies op het gebied van scholing, training, arbeid, vaktherapie ondersteunen de behandeling op basis van dit risicoprofiel?
 • Hoe ga je het gesprek aan met de cliënt en maak hoe maak je gebruik van de HKT-R zelfscore app?
 • Wat betekent het risicoprofiel in relatie tot de herstelmogelijkheden van de cliënt?

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Accreditatie

 • Verpleegkundig Specialisten Register (In behandeling)
 • NVO / NIP-K&J (In behandeling)
 • Leerroute

  (NS) Nascholing

  Zelfstudie

  3 uur

  Kosten

  € 295,00

  Niveau & Instroomeisen

  Je hebt de basistraining, HKT-R risicotaxatie en behandelevaluatie gevolgd. Je bent werkzaam in het forensisch werkveld als basispsycholoog, regiebehandelaar, SPV-er of verpleegkundig specialist.

  Doelgroep

 • Adolescenten
 • Volwassenen