Herregistratie psychotherapeut – scholingsmodule

Home > Aanbod > Herregistratie psychothe…

Over deze module

Sinds 1 januari 2012 is herregistratie in het BIG-register voor psychotherapeuten verplicht. De inschrijving in het BIG-register is vanaf deze datum steeds geldig voor een periode van 5 jaar. Om te voldoen aan de eisen voor herregistratie, moeten psychotherapeuten elke vijf jaar aantonen dat zij functioneren op het niveau van de initiële opleiding. Wie niet ...

Sinds 1 januari 2012 is herregistratie in het BIG-register voor psychotherapeuten verplicht. De inschrijving in het BIG-register is vanaf deze datum steeds geldig voor een periode van 5 jaar. Om te voldoen aan de eisen voor herregistratie, moeten psychotherapeuten elke vijf jaar aantonen dat zij functioneren op het niveau van de initiële opleiding. Wie niet voldoet aan de werkervaringseis, kan in aanmerking komen voor herregistratie via een toetsingstraject.

RINO Zuid biedt het toetsingstraject en de scholingsmodule ter ondersteuning hiervan landelijk aan namens de in vLOGO samenwerkende opleidingsinstellingen.

Je kunt je hier inschrijven voor de online scholingsmodule
In deze module wordt jouw kennis opgefrist en word je voorbereid op de toetsing. De module is geen verplicht onderdeel van het herregistratietraject. Aangezien het om een online module gaat, kun je hiermee op elk gewenst moment starten.

Het toetsingstraject bestaat uit de volgende vier onderdelen

 • Kennistoets diagnostiek en indicatiestelling
 • Vaardighedentoets diagnostiek en indicatiestelling
 • Kennistoets behandeling en evaluatie
 • Vaardighedentoets behandeling en evaluatie

Voor de toetsing van diagnostiek en indicatiestelling kies je voor de module “Herregistratie Psychotherapeut – toetsing diagnostiek en indicatiestelling”.

Voor de toetsing van behandeling en evaluatie kies je voor de module “Herregistratie Psychotherapeut – toetsing behandeling en evaluatie”.

Alle informatie over de herregistratie voor psychotherapeuten kun je vinden op de website van het BIG-register.

Inhoud van de module

Deze scholingsmodule bestaat uit de volgende 5 onderdelen:

 • Diagnostiek, indicatiestelling & behandelplan
 • Universele factoren
 • Intrapersoonlijke behandeling
 • Interpersoonlijke behandeling
  Systeemtherapie
  Groepstherapie gestructureerd
  Groepstherapie ongestructureerd
 • Professionele identiteit en wetenschap

Een indicatie van de studiebelasting is gemiddeld 40 uur per onderdeel, dus 200 uur in totaal. Je kunt onderdelen naar behoefte intensiever of minder intensief bestuderen.

Klik hier voor meer informatie over het toetsingstraject en een lijst met veel gestelde vragen (FAQ-lijst).

Opmerkingen

Wie slaagt voor alle onderdelen van het toetsingstraject krijgt een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Met het PRC kan, na ontvangst van een oproepbrief van het BIG Register, de aanvraag voor herregistratie ingediend worden. Het PRC mag bij indiening van de aanvraag maximaal 2 jaar oud zijn.

Combinatie herregistratie PT & GZ
Wil je je zowel voor het beroep gezondheidszorgpsycholoog als het beroep psychotherapeut herregistreren? Vermeld dit dan op het aanmeldformulier. Dan hoef je het onderdeel ‘Diagnostiek, indicatiestelling & behandelplan’ niet te volgen en betaal je € 1215,-

Leerroute

(PT) Psychotherapeut

Zelfstudie

200 uur

Kosten

€ 1.825,00

Niveau & Instroomeisen

Iedereen die een geldige inschrijving in het BIG register heeft (gehad) als psychotherapeut kan deelnemen aan het Toetsingstraject Herregistratie Psychotherapeut. Dit houdt in dat er geen sprake is van de volgende maatregelen:

 • Schorsing
 • Gedeeltelijke ontzegging
 • Doorhaling met ontzegging van het recht wederom ingeschreven te worden

Doelgroep

 • Kinderen & jeugd
 • Ouderen
 • Volwassenen
 • Over deze module

  Sinds 1 januari 2012 is herregistratie in het BIG-register voor psychotherapeuten verplicht. De inschrijving in het BIG-register is vanaf deze datum steeds geldig voor een periode van 5 jaar. Om te voldoen aan de eisen voor herregistratie, moeten psychotherapeuten elke vijf jaar aantonen dat zij functioneren op het niveau van de initiële opleiding. Wie niet ...

  Sinds 1 januari 2012 is herregistratie in het BIG-register voor psychotherapeuten verplicht. De inschrijving in het BIG-register is vanaf deze datum steeds geldig voor een periode van 5 jaar. Om te voldoen aan de eisen voor herregistratie, moeten psychotherapeuten elke vijf jaar aantonen dat zij functioneren op het niveau van de initiële opleiding. Wie niet voldoet aan de werkervaringseis, kan in aanmerking komen voor herregistratie via een toetsingstraject.

  RINO Zuid biedt het toetsingstraject en de scholingsmodule ter ondersteuning hiervan landelijk aan namens de in vLOGO samenwerkende opleidingsinstellingen.

  Je kunt je hier inschrijven voor de online scholingsmodule
  In deze module wordt jouw kennis opgefrist en word je voorbereid op de toetsing. De module is geen verplicht onderdeel van het herregistratietraject. Aangezien het om een online module gaat, kun je hiermee op elk gewenst moment starten.

  Het toetsingstraject bestaat uit de volgende vier onderdelen

  • Kennistoets diagnostiek en indicatiestelling
  • Vaardighedentoets diagnostiek en indicatiestelling
  • Kennistoets behandeling en evaluatie
  • Vaardighedentoets behandeling en evaluatie

  Voor de toetsing van diagnostiek en indicatiestelling kies je voor de module “Herregistratie Psychotherapeut – toetsing diagnostiek en indicatiestelling”.

  Voor de toetsing van behandeling en evaluatie kies je voor de module “Herregistratie Psychotherapeut – toetsing behandeling en evaluatie”.

  Alle informatie over de herregistratie voor psychotherapeuten kun je vinden op de website van het BIG-register.

  Inhoud van de module

  Deze scholingsmodule bestaat uit de volgende 5 onderdelen:

  • Diagnostiek, indicatiestelling & behandelplan
  • Universele factoren
  • Intrapersoonlijke behandeling
  • Interpersoonlijke behandeling
   Systeemtherapie
   Groepstherapie gestructureerd
   Groepstherapie ongestructureerd
  • Professionele identiteit en wetenschap

  Een indicatie van de studiebelasting is gemiddeld 40 uur per onderdeel, dus 200 uur in totaal. Je kunt onderdelen naar behoefte intensiever of minder intensief bestuderen.

  Klik hier voor meer informatie over het toetsingstraject en een lijst met veel gestelde vragen (FAQ-lijst).

  Opmerkingen

  Wie slaagt voor alle onderdelen van het toetsingstraject krijgt een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Met het PRC kan, na ontvangst van een oproepbrief van het BIG Register, de aanvraag voor herregistratie ingediend worden. Het PRC mag bij indiening van de aanvraag maximaal 2 jaar oud zijn.

  Combinatie herregistratie PT & GZ
  Wil je je zowel voor het beroep gezondheidszorgpsycholoog als het beroep psychotherapeut herregistreren? Vermeld dit dan op het aanmeldformulier. Dan hoef je het onderdeel ‘Diagnostiek, indicatiestelling & behandelplan’ niet te volgen en betaal je € 1215,-

  Leerroute

  (PT) Psychotherapeut

  Zelfstudie

  200 uur

  Kosten

  € 1.825,00

  Niveau & Instroomeisen

  Iedereen die een geldige inschrijving in het BIG register heeft (gehad) als psychotherapeut kan deelnemen aan het Toetsingstraject Herregistratie Psychotherapeut. Dit houdt in dat er geen sprake is van de volgende maatregelen:

  • Schorsing
  • Gedeeltelijke ontzegging
  • Doorhaling met ontzegging van het recht wederom ingeschreven te worden

  Doelgroep

 • Kinderen & jeugd
 • Ouderen
 • Volwassenen