Heeft uw instelling één of meerdere opleidingsplaatsen toegewezen gekregen voor een opleiding, dan kunt u gaan werven en selecteren.

Ook kunt u uw vacaturetekst kosteloos op onze website laten plaatsen. Mail hiervoor naar de webredacteur.

Zodra uw instelling een kandidaat heeft geselecteerd, kunt u deze voordragen aan de hoofdopleider van de betreffende opleiding. Hiervoor stuurt u een mail met naam en contactgegevens van de kandidaat naar opleiding@rinozuid.nl.  De kandidaat zal uitgenodigd worden voor een toelatingsgesprek. Als uw kandidaat is toegelaten tot de opleiding, zal er een opleidingsovereenkomst afgesloten worden tussen de kandidaat en de (samenwerkings)instelling(en).

Voor de gz-opleiding kan uw instelling alleen kandidaten voordragen die zich bij het SPON hebben aangemeld en een LOGO-verklaring hebben gekregen waaruit blijkt dat ze aan de gestelde toelatingsvoorwaarden voldoen.