Alle praktijkopleidingsinstellingen worden minimaal 1 keer per 4 jaar gevisiteerd. Het doel van deze visitaties is het onderzoeken of een praktijkinstelling voldoet aan de gestelde eisen en het zorgdragen voor een optimale opleidingsorganisatie en klimaat binnen de praktijkinstellingen.

Visitaties zien wij vooral als een gezamenlijke kans om de kwaliteit van de opleiding te bevorderen. Eventuele aanvullende suggesties horen wij dan ook graag van u. 

Conform de landelijke afspraken binnen het LOGO brengen wij de kosten voor deze visitaties in rekening bij uw instelling. Voor visitaties in 2016 gelden de volgende tarieven:

BIG opleidingen Visitatie Hervisitatie
Een opleiding € 1.990,00 € 660,00
Twee opleidingen € 3.055,00 € 1.320,00
Drie opleidingen € 4.075,00 € 1.990,00
     
OG-opleiding € 660,00  


Voor een proef- of erkenningsvisitatie worden geen kosten in rekening gebracht.