Alle praktijkopleidingsinstellingen worden minimaal 1 keer per 4 jaar gevisiteerd. Het doel van deze visitaties is het onderzoeken of een praktijkinstelling voldoet aan de gestelde eisen en het zorgdragen voor een optimale opleidingsorganisatie en klimaat binnen de praktijkinstellingen.

Visitaties zien wij vooral als een gezamenlijke kans om de kwaliteit van de opleiding te bevorderen. Eventuele aanvullende suggesties horen wij dan ook graag van u. 

Conform de landelijke afspraken binnen het LOGO brengen wij de kosten voor deze visitaties in rekening bij uw instelling.

Voor visitaties in 2018 gelden de volgende tarieven:

Opleiding en deelnemers in opleiding Tarief
Praktijkvisitatie 1 opleiding ≤ 4 deelnemers € 1.950,00
Praktijkvisitatie 1 opleiding > 4 deelnemers € 2.500,00
Praktijkvisitatie 2 opleidingen 1-2 deelnemers € 2.700,00
Praktijkvisitatie 2 opleidingen > 4 deelnemers € 4.000,00
Praktijkvisitatie 3 opleidingen ≤ 4 deelnemers € 4.700,00
Praktijkvisitatie 3 opleidingen > 4 deelnemers € 5.500,00
   
Erkenningsvisitatie € 600,00*


*wordt alleen in rekening gebracht bij daadwerkelijke erkenning.

OG opleiding
Voor een erkennings- of reguliere visitatie wordt € 600,00 in rekening gebracht.