Als u erkend wilt worden als praktijkinstelling vult u deze vragenlijst in en stuurt hem ondertekend door directie of bevoegd gezag naar ons op. Onze opleidingsmanager beoordeelt de aanvraag en legt deze voor aan de hoofdopleider. Als uw instelling voor een opleidingsplaats in aanmerking komt, volgt er een werkbezoek of visitatie. U dient de erkenningsaanvraag uiterlijk 15 januari bij ons in te dienen.

Vraagt u een erkenning aan voor een opleiding voor een BIG-beroep? Dan ontvangt u van ons bij goed resultaat een positief advies ten aanzien van erkenning. Dit advies heeft u nodig om erkenning aan te vragen bij de Commissie Registratie en Toezicht van de FGzPt.

Nadat u als praktijkinstelling erkend bent kunt u meedoen met de jaarlijkse aanvraagprocedure voor opleidingsplaatsen. Klik hier voor meer informatie over deze procedure.