Wanneer u erkend wilt worden als praktijkinstelling dient u bijgaande vragenlijst in te vullen en, ondertekend door directie of bevoegd gezag, naar ons op te sturen. De opleidingsmanager beoordeelt vervolgens de aanvraag en legt deze voor aan de hoofdopleider. Als uw instelling voor een opleidingsplaats in aanmerking komt, kan er een werkbezoek of visitatie volgen.
 
Nadat u als praktijkinstelling erkend bent kunt u meedoen met de jaarlijkse aanvraagprocedure voor opleidingsplaatsen. Klik hier voor de procedure.