RINO Zuid wil een veilige werk- en studieomgeving zijn voor opleidingsdeelnemers, medewerkers en andere betrokkenen. Grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld worden door ons niet getolereerd. Wij vinden het belangrijk dat dit gedrag altijd bespreekbaar is. Dit kan door betrokkenen hier direct op aan te spreken, maar ook door een derde in te schakelen in de vorm van een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon kun je benaderen wanneer je als medewerker, docent, praktijkopleider of opleidingsdeelnemer van RINO Zuid te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen.
 

Vertrouwenspersonen

RINO Zuid heeft twee vertrouwenspersonen.

Karin Mooren
RINO Zuid
Telefoonnummer: 06-27094984
E-mail: karinmooren@rinozuid.nl

Aad Schoenmakers
MENSenWERK Coaching
Telefoonnummer: 06-46052901
E-mail: aad@mensenwerkcoaching.nl

 Zowel Karin als Aad zijn opgeleid tot vertrouwenspersoon. Aad is tevens gecertificeerd door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Je mag zelf kiezen of je de interne of externe vertrouwenspersoon wilt benaderen.