Supervisor

Supervisor

In tegenstelling tot de taak van de werkbegeleider staat het werk van de supervisor exclusief in het teken van het persoonlijk leerproces van de opleideling. Om deze rol goed te kunnen vervullen is het gewenst dat de supervisor op enige afstand staat van de dagelijkse werkomgeving van de opleideling.