Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de activiteiten van RINO Zuid en houdt toezicht via de uitvoerend bestuurder/directeur op de dagelijkse gang van zaken. U kunt contact opnemen met het bestuur via bestuur@rinozuid.nl. U ontvangt dan z.s.m. een reactie. Commerciële berichten worden niet in behandeling genomen.

Het bestuur van RINO Zuid bestaat uit vertegenwoordigers van 3 universiteiten in Zuid-Nederland en 3 vertegenwoordigers uit het werkveld gezondheidszorg en hulpverlening. Het bestuur heeft een onafhankelijk voorzitter. 

 

Onafhankelijk voorzitter:      
Dhr. drs. R. Weterings  
   
Niet uitvoerend bestuurders:
Mw. dr. M. Chatrou Kempenhaeghe
  tevens plaatsvervangend voorzitter en bestuurslid namens RINO Zuid in de vereniging LOGO
Mw. prof. dr. F.L.J.M. Brand-Gruwel Open Universiteit
Dhr. drs. Th.J.W. van Lierop  
Dhr. prof. dr. P.E.H.M. Muris Maastricht University
Mw. drs. A.C. van Reekum GGZ Breburg
Mw. prof. dr. J. de Vries Tilburg University
   
Uitvoerend bestuurder/directeur:  
Dhr. M.J.M. van Rozendaal MPM