Maarten is universitair hoofddocent aan de Faculteit der Psychologie en Neurowetenschappen van Universiteit Maastricht voor de Master Mental Health en de Forensic Psychology Master. Daarnaast werkt hij als zelfstandig GZ-psycholoog. Zijn klinisch specialisme is schematherapie en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Maarten: ‘in 2017 heb ik de ACT opleiding gevolgd met daarop aansluitend de schematherapie opleiding. De synergie tussen schematherapie en ACT vind ik heel mooi. Bovendien sluit dit goed aan op de ontwikkelingen in de positieve psychologie. Waar schematherapie meer naar het verleden en negatieve ervaringen kan kijken, ga je bij ACT op zoek naar wat de cliënt belangrijk vindt en benadruk je vooral de positieve kant, met de blik op de toekomst.’

Fascinatie rondom geheugen

Al vanaf de tijd dat Maarten zelf in opleiding was, heeft hij een fascinatie voor de werking van het menselijk geheugen. Maarten: ‘vanuit deze fascinatie kwam ik terecht in de forensische wereld. De onderzoeken en diagnostiek in dat werkveld vond ik heel interessant: kan het bijvoorbeeld werkelijk zo zijn dat iemand zich niet kan herinneren dat hij/zij een misdrijf heeft gepleegd? Dat was voor mij een drijfveer om me hier meer en meer in te verdiepen en onderzoekideeën uit casuïstiek te halen om hier meer zicht op te krijgen vanuit de wetenschap. Deze methode probeer ik verder te zetten in de klinische praktijk door te onderzoeken wat specifieke therapeutische technieken zoals Imagery Rescripting nu doen met onze herinneringen.’

Opleiding tot GZ-psycholoog

Inmiddels heeft Maarten al heel wat praktijk-, docent- en onderzoekservaring opgedaan. Deze ervaring zal hij voor de GZ-opleiding bij RINO Zuid vooral inzetten om de herziening van het curriculum verder uit te rollen, het doorontwikkelen van de levensloopsychologie en het goed op elkaar aan laten sluiten van evaluatiesystemen. Maarten: ‘ik zal me niet alleen inzetten voor onderwijsontwikkeling, maar ook voor onderwijsmanagement. Ook de aansluiting van de universitaire opleidingen, waaronder de master mental health, op de GZ-opleiding zal een belangrijk aandachtspunt zijn.’

Geniet van de opleiding

Maarten wil de startende GZ-er ook nog wat meegeven: ‘geniet van de opleiding en ga er niet van uit dat je alwetend moet zijn. Wees daarbij ook mild voor jezelf en leer jezelf als therapeut kennen. Je bent je eigen instrument. Door de focus op de theorie en competenties lijken we dit soms wat te vergeten. Blijf vooral ook verwonderd, wees kritisch en durf door te vragen.’