Aandacht voor zelfbeschadiging is nodig. Zoals Stichting Zelfbeschadiging op hun website beschrijft, is zelfbeschadiging te zien als een overlevingsstrategie, een symptoom van onderliggend lijden. Het heeft vaak veel impact op de persoon zelf, zijn of haar naasten en ook op professionals. Zelfbeschadiging roept veel vragen op, zoals: waarom beschadigen cliënten zichzelf? Wat kunnen verwanten en professionals doen om hen te ondersteunen?

Kim van den Bogaard is senior onderzoeker en heeft promotieonderzoek gedaan naar dit onderwerp bij de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking (AWVB, Tranzo, Tilburg University) in samenwerking met Dichterbij. Een deel van het promotieonderzoek is uitgevoerd binnen de kliniek van Regionaal Centrum OPSY (onderdeel GGzE), een behandelkliniek voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstig psychische klachten. Martijn Vos is GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog en werkt 10 jaar binnen OPSY.

In kaart brengen van zelfbeschadigend gedrag

Binnen OPSY is gedurende 1,5 jaar systematisch data verzameld naar o.a. zelfbeschadigend gedrag door gebruik te maken van de Self-Harm Scale (Nijman & Palmstierna, 2004). Het blijkt o.a. dat het meestal een kleine groep cliënten betreft die langdurig, ernstig en hardnekkig zelfbeschadigend gedrag vertoont. Ook blijkt dat er bij cliënten, naasten en professionals vaak sprake is van machteloosheid en handelingsverlegenheid. Het systematisch in kaart brengen van zelfbeschadigend gedrag blijkt zinvol: denk aan specifieke tijdstippen en locaties waar het gedrag optreedt en de triggers en gevolgen van het gedrag. Vanuit de opgedane kennis in het promotietraject is vanuit de AWVB, in samenwerking met Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland en RINO Zuid een toolbox ontwikkeld: De VerbanXdoos. Het biedt professionals een hulpmiddel om meer zicht te krijgen op triggers, omgevingskenmerken en de gevolgen van zelfbeschadiging. Uiteindelijk kan het richting geven in de zoektocht naar betere interventiestrategieën die aansluiten bij de cliënt en die daarmee effectiever in hun toepassing zijn.

Casestudie

In deze bijeenkomst wordt het belang van samenwerking tussen wetenschap en praktijk onderstreept. Er wordt ingegaan op het thema zelfbeschadiging aan de hand van: de resultaten van het onderzoek, de implicaties daarvan voor de klinische praktijk en de ontwikkeling van de VerbandXdoos. Aan de hand van een casestudie worden deelnemers vervolgens meegenomen in het behandeltraject van een jonge vrouw met zeer ernstig zelfbeschadigend gedrag. Wat zijn succesfactoren geweest in dit traject? Deze jonge vrouw heeft ook meegewerkt aan het onderzoek. Haar visie op zelfbeschadiging en de geboden hulp daarbij komt aan bod.

Deze bijeenkomst is interessant voor iedereen die wel eens te maken heeft met zelfbeschadigend gedrag. Na afloop van deze bijeenkomst:

  • ben je op de hoogte van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar zelfbeschadigend gedrag
  • heb je meer inzicht in belangrijke factoren die een rol spelen bij zelfbeschadiging en hoe deze in kaart te brengen
  • krijg je inzicht in het verloop van een behandeltraject bij zeer ernstige zelfbeschadiging.

RINO Premium
RINO Premium is een bundeling van extra wetenschappelijke activiteiten en projecten, speciaal voor ons netwerk. RINO Zuid wil bijdragen aan het verkleinen van de kloof tussen wetenschap en praktijk en het versterken van de wetenschappelijke attitude van professionals. Dat doen we met RINO Premium. De activiteiten binnen RINO Premium zijn exclusief voor ons netwerk. Wil je bij dit (gratis) netwerk horen? Dat kan. Je kunt dit aangeven op het inschrijfformulier voor het webinar. Meer informatie over RINO Premium vind je hier: https://rinozuid.nl/over-rino-zuid/rino-premium/.

Praktische informatie

  • Via onderstaande knop kun je je aanmelden voor het webinar.. Je ontvangt vervolgens een week vantevoren een e-mail met een link naar de Zoomsessie en aanvullende informatie.
  • Er zijn geen kosten verbonden aan het webinar
  • Accreditatie is aangevraagd bij FGzPt, NVP en NVO/NIP