Tijdens het trauma webinar zal Irene allereerst vertellen wat normale reacties zijn op heftige gebeurtenissen. “Zo zal het gebeuren nog vaker door je hoofd gaan, als in een soort film“. Daarbij is het geven van psycho educatie van belang, zodat patiënten begrijpen hoe ze (kunnen) reageren. Aan jou als professional geeft Irene inzichten om beter in te schatten of de reactie van de patiënt normaal is, of dat er meer nodig is. Verder komt de werking van het menselijk brein aan bod en hoe zich daarin traumasporen kunnen vormen. Er wordt ingegaan op de geschiedenis van de traumazorg en er is speciale aandacht voor de zorg rondom jongeren.

Zie voor meer informatie de website van Irene: Welkom - Rust na Impact. Ter voorbereiding kan eventueel het e-book 'Voorkom dat gebeurtenissen bij jongeren uitgroeien tot trauma's' via de website aangevraagd worden.

Aan bod komen
Het menselijk brein, traumasporen, het belang van psycho educatie, de geschiedenis van traumazorg, de zorg rondom jongeren.

Doelgroep
RINO Zuid organiseert dit webinar speciaal voor POH-ggz en huisartsen.

Docent
Irene Kersten

Datum
Donderdag 4 november 2021 van 19.00 tot 21.00 uur

Klik op onderstaande button om je (kosteloos) aan te melden voor dit webinar.

Nascholingsmodule POH-ggz kind en jeugd (verdieping)
RINO Zuid verzorgt een nascholingsmodule voor de POH-ggz die zich wil verdiepen in werken met kinderen, jongeren en hun ouders. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Kijk voor meer informatie & aanmelden op: https://rinozuid.nl/aanbod/pohggz-kinderen-jeugd-verdieping