Voorwaarde voor het geven van beperkt fysiek onderwijs vanaf 8 juni is uiteraard een 'go' vanuit het RIVM op 28 mei. Komt er na 28 mei geen extra ruimte vanuit rijksbeleid, dan zal er in ieder geval tot de zomervakantie geen fysiek onderwijs zijn.

De komende weken onderzoeken we de mogelijkheden van het lesgeven in kleine groepen, uitgangspunt daarbij is 1,5 meter afstand en optimale hygiëne. Hierdoor kan slechts een klein deel van de lessen in het gebouw van RINO Zuid plaatsvinden. Deze zullen we vooral benutten voor intensieve trainingen.

Omdat we er vanuit gaan dat het nog lang zal duren voordat we weer volledig fysiek onderwijs kunnen organiseren gaan we ons inhoudelijk voorbereiden op de uitbreiding van online onderwijs. Hierbij richten we ons op werken in groepen & vaardigheidstraining en zullen we o.a. kijken hoe trainingsacteurs online ingezet kunnen worden.