Ons streven blijft om voor elke module online leeractiviteiten te organiseren. Wat we mogelijk kunnen maken door de enorme inzet van onze docenten. Om de alternatieven behapbaar te houden zullen we dit steeds per week ontwerpen. We houden alle betrokkenen in ieder geval op maandag en donderdag per e-mail op de hoogte. Updates over modules worden via Leerrijk gecommuniceerd (dit geldt niet voor nascholingen, deze worden enkel per e-mail gecommuniceerd).

Vorige week is er met vereende krachten heel veel in de steigers gezet om alternatieve lessen te kunnen organiseren. We willen iedereen hiervoor hartelijk danken!