Zoals eerder aangekondigd gaat RINO Zuid vanaf 15 november haar fysiek onderwijs verder opschalen. Vanaf deze datum kan maximaal 60 procent van een module weer fysiek plaatsvinden. Vanuit didactisch keuzes mag er eventueel ook een groter gedeelte van de module online blijven. Op langere termijn streeft RINO Zuid niet naar 100% fysiek onderwijs, maar staat activerend en effectief leren centraal.

Hierbij vinden we het belangrijk dat:

  • de diversiteit in online en fysieke lessen gebaseerd is op didactische keuzes, gekoppeld aan dynamisch leren;
  • hybride onderwijs (dus een deel van de groep fysiek en een deel van de groep tegelijkertijd online) vooral gezien wordt als noodoplossing omdat het bij de fysieke les vaak gaat om vaardigheden, rollenspelen, intervisie en uitwisseling. Dit kan vaak ook online, maar vraagt andere aandacht van de docent.
  • we gaan voor een mooie mix van online en fysieke lessen; het beste van twee werelden!

Heb je vragen? Stuur een e-mail naar opleiding@rinozuid.nl.