Verdere uitbreiding fysieke lessen
Om de organisatie van onze lessen goed te laten verlopen kiezen we voor een gefaseerde opbouw. Tot 15 november blijft het uitgangspunt dat 40 procent van de lessen fysiek plaatsvindt en 60 procent online. Alleen in overleg tussen docent en opleidingsmanager kan hiervan afgeweken worden. Vanaf 15 november streven we naar 60 procent fysieke lessen en 40 procent online (of een andere vorm).

Dynamisch leren
De ontwikkelingen rondom Dynamisch leren en de daarbij ingezette koers om de kwaliteit van leren nog beter te maken willen we onverminderd voortzetten. Het project Dynamisch leren is bedoeld om docenten te ondersteunen om modules didactisch en praktisch te (her)ontwerpen. In coronatijd hebben we veel geleerd over de mogelijkheden en beperkingen van online leren. De voordelen blijven we uiteraard benutten. Op de langere termijn, streven we niet naar 100% fysiek onderwijs, maar staat actief en effectief leren centraal. Als fysieke ontmoetingen didactisch van belang zijn, dan organiseren we dat. Waar online leren van toegevoegde waarde is, zetten we dat in. We investeren daar graag samen met jullie in!

Basisregels
Veel maatregelen verdwijnen en er kan weer heel veel, toch blijven de basisregels van de overheid onverminderd van belang:

  • Was vaak en goed je handen
  • Geef elkaar de ruimte
  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen

Heb je een positieve testuitslag kort na je bezoek aan RINO Zuid? We verzoeken je dit per ommegaande aan ons door te geven, zodat wij de nodige maatregelen kunnen nemen. Je kunt ons hiervoor telefonisch bereiken op: 085 – 890 2200 of per e-mail: opleiding@rinozuid.nl.

Heb je nog vragen?
Meer informatie rondom onze maatregelen kun je vinden op onze website bij de veelgestelde vragen. Staat het antwoord op je vraag hier niet bij, stuur dan een e-mail naar: opleiding@rinozuid.nl.