Enkele groepen van de BIG-opleidingen en nascholing worden, in nauw overleg met de docenten en opleidingsmanagers, geselecteerd voor deze pilot. De deelnemers van deze groepen worden hiervan binnenkort op de hoogte gebracht. De groepen worden vervolgens uitgenodigd om o.a. een aantal scenario’s qua lesvormen te testen, de facilitaire mogelijkheden te bekijken en samen met RINO Zuid zowel het praktische als didactische stuk te evalueren. Naast deze pilot blijft online onderwijs vooralsnog de norm.

Met de uitkomsten hopen we na de zomervakantie onze deuren weer (gedeeltelijk) te kunnen openen voor fysieke lessen.

We houden je op de hoogte over de bevindingen en aanbevelingen. Heb je in de tussentijd vragen? Stuur dan een e-mail naar opleiding@rinozuid.nl.