Alleen bij noodzaak of bijzondere omstandigheden, overwegen we zeer beperkt fysiek onderwijs. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen en bekijken we wat naar omstandigheden mogelijk is.

We moeten er vanuit gaan dat we in ieder geval tot het einde van dit jaar en waarschijnlijk ook in 2021 rekening moeten houden met, in meer of mindere mate, beperkende coronamaatregelen. Omdat dit langer duurt dan we verwacht en gehoopt hadden, zullen we de komende maanden vooral inzetten op versterking van het online onderwijs. Hiervoor willen we optimaal gebruik maken van onze digitale leeromgeving en digitale leervormen die verder gaan dan alleen lessen via Zoom.

Alhoewel we allemaal het fysieke contact missen, merken we gelukkig dat het leerrendement van deelnemers en de waardering voor onze modules gelijk blijft en zelfs stijgt. Dat is een groot compliment voor onze docenten! Het laat tevens zien hoe flexibel onze deelnemers zijn die, ondanks de beperkingen, toch goed presteren.

Wij zijn ons bewust van het feit dat de coronamaatregelen voor onderwijs op verschillende manieren uit te leggen zijn. Omdat RINO Zuid opleidt voor de zorg & hulpverlening en de maatregelen gericht zijn op het voorkomen van overbelasting van de zorg én op het voorkomen van uitval van zorgpersoneel, kiezen we voor beperking van fysieke contacten. Zo willen we een bijdrage leveren aan de beperking van verspreiding van het COVID-virus binnen ons uitgebreide netwerk. We vinden dat onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Iedere twee weken zullen we ons beleid ten aanzien van fysiek onderwijs evalueren en bekijken welke ruimte er is vanuit de maatregelen en vanuit onze maatschappelijk verantwoordelijkheid als opleidingsinstituut in de psychologische en pedagogische zorg.

Helaas kan ik jullie geen beter bericht geven. Blijf gezond en blijf leren, ook al valt dat niet altijd mee.