Wat is Peersupported Open Dialogue?

POD is een werkwijze gericht op betekenis in plaats van ziekte. Door op een methodische wijze het gesprek over de psychische ontwrichting te voeren krijgt iedereen zicht op wat de ontwrichting betekent en ontstaat er een samenwerking die kan leiden tot nieuwe ideeën en creativiteit. ‘Denken met’ is belangrijker dan ‘denken over’.

Dat denken met vindt plaats in een zogeheten “network treatment meeting”. Iedereen die betrokken is, kan hierbij aanwezig zijn. Dit kan familie zijn, maar ook vrienden, een werkgever, de buurvrouw etc. Belangrijk in de meeting is dat iedereen zijn verhaal kan doen. Doordat er ruimte is om te luisteren naar het verhaal van de ander ontstaat er ook begrip voor die ander.

Alle discussies en beslissingen vinden plaats in deze meetings, daarbuiten vindt géén overleg plaats. Behandelaars reflecteren met elkaar in aanwezigheid van iedereen. De verschillende opties voor behandeling worden zo onderwerpen ter discussie in plaats van aanbevelingen door experts.

Maar werkt dit dan?

Uitgebreid onderzoek in Finland toont gunstige resultaten bij de behandeling van psychose; na 5 jaar is meer dan 80% van de cliënten vrij van psychotische symptomen, 85% is weer volledig aan het werk, slechts 1/3 maakt nog gebruik van medicatie. In november 2017 is een eerste POD team gestart bij GGzE, daarnaast werken nog 4 andere instellingen in Nederland inmiddels met POD. Doel van deze module, na afloop zullen deelnemers meer kennis hebben over principes van POD, ze zullen ervaringsgerichte oefeningen gedaan hebben die aansluiten bij deze principes. Ze hebben meer zicht op welke manier zij zichzelf verder kunnen ontwikkelen in POD.

Interesse?

Deze eendaagse module vindt plaats op 18 maart 2019 en wordt verzorgd onder verantwoordelijkheid van Marion De Boer, klinisch psycholoog en werkzaam bij POD team GGzE en Cynthia Blaauw, manager FACT en pilotleider implementatie POD.