Psycholoog, onderzoeker en stagebegeleider
Brechje startte haar promotieonderzoek al in 2009. Brechje: “Ik werkte als gezondheidspsycholoog bij Mondriaan en ontdekte dat er bij psychologische onderzoeken regelmatig werd onder gepresteerd en dat klachten te sterk werden aangezet. Ik heb toen besloten om hier samen met een stagiaire onderzoek naar te gaan doen. Naast psycholoog bij Mondriaan werd ik daardoor ook onderzoeker bij Maastricht University en stagebegeleider.”

Haar vermoeden werd bevestigd
Al snel werd Brechjes vermoeden omtrent de symptoomvaliditeit bevestigd. Het kwam vaker voor dat er werd onder gepresteerd en dat klachten te sterk werden aangezet dan werd aangenomen, ook door Brechje. Daarnaast bleek het een grotere impact te hebben op de uitkomsten van het psychologisch onderzoek dan gedacht. Dit toonde aan dat het erg belangrijk is te controleren op validiteit binnen de patiëntenzorg.

Een diagnosegroep vormde de uitzondering
In principe zijn de testen goed, maar ze zijn gevoelig voor verstoring, zo vertelt Brechje. “De meerderheid vult de vragen goed in maar een belangrijke minderheid zou eigenlijk gecontroleerd moeten worden. Of de vragen duidelijk zijn bijvoorbeeld en of iemand zijn of haar best doet. We hebben gekeken naar de diagnosegroep bij aanmelding, of het daar aan lag. Dat bleek niet het geval. Opmerkelijk was wel dat er een diagnosegroep was waar de vragenlijsten heel goed werden ingevuld, namelijk bij morbide obesitas. Logisch want voor hen is er alles aan gelegen om in aanmerking te komen voor de operatie. Verder bleek dat de tests niet geschikt zijn voor mensen met een verstandelijke beperking of storing, bijvoorbeeld dementie. Hier wil ik in vervolgonderzoek nog verder naar kijken. Net zoals naar de diagnosegroep solk problematiek.”

Een week op koffie en pizza’s
Behalve promovendus en neuropsycholoog is Brechje opleideling en docent bij RINO Zuid. Ze werkt als gastdocent bij de opleidingen KP en GZ en als docent bij de module forensische psychologie. Brechje: “Toen ik met de opleiding KP begon was ik zwanger. Dat was een erg drukke tijd. Wat helpt is dat ik het erg leuk vind. Blijkbaar ben ik nogal leergierig en nieuwsgierig aangelegd. Wat ook fijn was, dat ik binnen de opleiding vrijstelling kreeg voor bepaalde onderdelen. Daarbij komt dat de kinderen het verder goed deden en doen. Ik werk wel meer uren dan op papier. Ik ben nou eenmaal iemand die de dingen goed wil doen, met het bijbehorende prijskaartje. Zo ging mijn man bijvoorbeeld een week eerder met de kinderen op vakantie voordat ik hem volgde. In die week werkte ik keihard en leefde ik op koffie en pizza’s. Ik heb er veel voor over gehad, dat wel. Gelukkig bracht het me ook heel veel moois, zoals geweldig interessante congressen en internationale collega’s.” 

Variatie door modulaire opzet
Als opleideling zegt Bechje het volgende over RINO Zuid: ”Ik heb hele leuke ervaringen opgedaan. Binnen de KP-opleiding is veel variatie mogelijk met name door de modulaire opzet. En dat past ook bij het niveau en de individuele verschillen. Zo heb ik voor neuropsychologie vrijstelling gekregen, maar een extra module psychotherapie gevolgd. Gelukkig denken ze bij RINO Zuid goed met je mee.”  

P.S. Wat een powervrouw! Respect ook voor man en kinderen, die haar alle ruimte en kansen geven. Daar zijn wij bij RINO Zuid hartstikke blij mee!