We zoeken een professional in jeugdzorgverlening of – hulpverlening

Wij willen drie professionals de kans bieden om, op kosten van RINO Zuid, deel te nemen aan deze leergang. Inmiddels hebben we twee deelnemers gevonden (zorgprofessionals van Reinier van Arkel en GGZ Oost Brabant). We zijn nu nog op zoek naar een psycholoog of pedagoog uit de jeugdzorgverlening of -hulpverlening.

Doel van de deelname

Het doel van je deelname is het bevorderen van kennis over data science en het zoeken naar mogelijkheden om psychologische en pedagogische professionals positieve ervaringen op te laten doen met het gebruik van data science. Ook ga je onderzoeken welke rol het onderwijs van RINO Zuid hierin kan spelen. Een projectplan of advies voor RINO Zuid hierover is het eindproduct.

Deelname aan het programma is uiteraard ook voor jezelf een verrijking. Na deelname kun je succesvol een data science project leiden en uitvoeren.

Programma

Het programma stipt diverse onderwerpen aan zoals personalised medicine, machine learning, deep learning en beeldanalyse, maar ook de ethische aspecten van datagebruik, de waarde van customer journey mapping en het belang van goede communicatie en datavisualisatie spelen een grote rol. Tot slot brengt het programma jou de organisatorische vaardigheden bij die nodig zijn om bruggen te slaan en collega’s en management te overtuigen om stappen te zetten in het innoveren van zorg met data science.

Het programma start in november 2020 in Den Bosch, duurt 8 maanden en wordt gegeven op 17 vrijdagen. Bekijk onderstaande brochure voor meer informatie over het programma of ga naar www.jads.nl.

Folder JADS (PDF)

Meer informatie

Wil je deelnemen aan het programma of wil je meer informatie? Neem dan contact op met:

Marrik van Rozendaal | Directeur | marrikvanrozendaal@rinozuid.nl | 06 29731252

of

Suzanne Wagemakers | Manager RINO Premium | suzannewagemakers@rinozuid.nl | 06 27979455.