Wat zijn de veranderingen?
De opleiding tot psychotherapeut bestaat uit twee delen: een basisdeel voor basispsychologen of artsen (piop’s) en een specialistisch deel voor piop’s en voor gz-psychologen. In het basisdeel komen alle psychotherapeutische referentiekaders aan de orde en wordt een module psychodiagnostiek gegeven. In het specialistisch deel kan een deelnemer zich verdiepen in tenminste drie van de vijf psychotherapeutische methodieken (cognitieve gedragstherapie, psychoanalytische psychotherapie, cliëntgerichte psychotherapie, systeemtherapie en groepspsychotherapie).

Meer specialistisch
Met deze tweedeling is de tegenstelling tussen de vierjarige psychotherapie opleiding enerzijds en de daarvan afgeleid verkorte opleiding voor gz-psychologen anderzijds opgeheven. Ieder deel heeft een inhoudelijk zelfstandig programma. In de nieuwe structuur is met name het specialistisch deel van de psychotherapie-opleiding versterkt en verdiept.

Meer evidence based
Zoveel mogelijk komen in de verschillende psychotherapiemodules evidence based methodieken aan de orde. In het specialistisch deel van de opleiding komt in iedere verdieping tenminste één evidence based methodiek aan de orde, zoals Schematherapie, MBT en TFP, Sachse en EFTfc.

Meer diagnostiek
Zowel in het basisdeel van de opleiding als in het specialistisch deel wordt een module psychodiagnostiek gegeven. Nieuw is de module Complexe diagnostiek in het specialistisch deel van de psychotherapie opleiding.

Met deze vernieuwingen hopen wij beter aan te sluiten bij de veranderende GGZ en bij de nieuwe positionering van het beroep psychotherapeut als specialist voor complexe psychische problematiek.

Lees hier meer over de opleiding psychotherapie bij RINO Zuid.