Er zijn nu dus zeven “Steve Jobs-scholen”. Volgend jaar komen er weer twee bij en ook in het buitenland schieten ze als paddenstoelen uit de grond. En waarom is dat zo’n succes? Volgens Maurice de Hond omdat het een ontwikkeling is die ingezet is door ouders en kinderen en die snel opgepikt is door leerkrachten. Niet van bovenaf verzonnen en doorgeduwd, maar van onderaf.

Laat ik me eens aan een voorspelling wagen. De kinderen van deze scholen zullen over 10 jaar psychologische hulp eisen die aansluit bij hun wereld. De digitale wereld van de ipad. En waarom wil het allemaal niet zo lukken met e-mental health op dit moment? Nou, omdat het van bovenaf doorgedrukt wordt. De sector moddert maar wat aan en voelt geen noodzaak om er echt iets van te maken. Ik ben gerust. Over 10 jaar eist de patiënt digitale hulp. Komt het toch nog allemaal goed met de e-mental health.