Hieronder volgt een belangrijke update aangaande de herregistratie van gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten.

De eerste termijn voor herregistratie voor GZ en PT (periode 1/1/2012 - 1/1/2017) is inmiddels voorbij. Voor deze termijn gold dat iedereen die zijn/haar registratie voor 1/1/2012 heeft gekregen zich moest herregistreren op uiterlijk 31/12/2016. De commissie die de herregistraties moet beoordelen is nog volop bezig met de toetsing van een flink aantal personen.

Voor 2017 geldt dat iedereen die zijn diploma heeft gehaald tussen 1/1/2012 en 1/1/2013 zich uiterlijk moet herregistreren op 31/12/2017, via de website www.bigregister.nl. Degenen die dit betreft krijgen hierover in de loop van 2017 een brief vanuit het BIG-register. Hierin staat ook uitgelegd wat men moet doen.

VWS is in voorbereiding van een aanpassing van de wet BIG. Vermoedelijk zullen de eisen voor herregistratie voor de artikel 3 beroepen (waaronder GZ en PT) worden aangepast. Tot die tijd blijven de huidige herregistratie-eisen van kracht.