Het CDA heeft onlangs ook Kamervragen gesteld en deze zijn inmiddels beantwoord door de minister. De antwoorden van de minister op die vragen zijn in lijn met de brief die de minister een paar weken geleden aan de NVO stuurde. De NVO vond die antwoorden echter niet bevredigend en stuurde daarom per kerende post een brief retour. De NVO wacht nog op antwoord op haar laatste brief.

Inmiddels is de NVO volop met opleidingsinstellingen aan de slag om hen te helpen zich voor te bereiden op de veranderingen die opname in de Wet BIG met zich meebrengt. Onder andere daarover overleggen de NVO en het ministerie over een paar weken. Voor de zomer zal de NVO nog een bericht plaatsen op de website en in de nieuwsbrief met de laatste stand van zaken over dit onderwerp.

De meest recente brief van de NVO aan minister Schippers vindt u hier.
Voor eerdere berichtgeving over dit onderwerp klikt u hier.