Als deze gezinnen langer in Nederland zijn kunnen zich nog andere problemen voordoen, zoals bijvoorbeeld PTSS, discriminatie en integratieproblemen.Vorig jaar heeft RINO Zuid specifieke aandacht besteed aan de opvoedingsvragen en -problemen waarmee asielzoekersgezinnen geconfronteerd kunnen worden. Wij willen orthopedagogen in een zo vroeg mogelijk stadium hierover laten nadenken, in plaats van afwachten van wat er komen gaat: Dit heeft geleid tot het organiseren van een themamiddag over dit onderwerp. Deze middag moet de relatie leggen tussen de vragen/behoeften van asielzoekers- en vluchtelingengezinnen en het vakgebied van de orthopedagoog.