De huisarts ontvangt dan een vergoeding als tegemoetkoming in de kosten van begeleiding.  De vergoeding is maximaal € 150,00 bruto per maand bij een stageweek van minimaal 23 uur. Bij een stageweek van minder dan 23 uur per week wordt de vergoeding berekend naar rato. Stagiairs kunnen de vergoeding zelf rechtstreeks bij de SSFH aanvragen. De loonadministratie voor de stagiair verloopt vervolgens via het fonds, waardoor de administratieve last voor werkgevers tot een minimum wordt beperkt. U kunt hierover meer lezen op deze website. Informatie over de opleiding POH-GGZ bij RINO Zuid vindt u hier.