Het uitgangspunt van het gepersonaliseerd opleiden is om kennis en ervaring van opleidingsdeelnemers beter te waarderen. Steeds wordt voor ogen gehouden dat er geen kwaliteitsverschil ontstaat in het eindniveau van de opleiding.

Direct na het kerstreces worden de betreffende beroepsverenigingen hiervoor uitgenodigd.