Waarom deze training?
‘Als taxateur moet je iedere twee jaar bijgeschoold worden’ vertelt Eleanore. ‘Het is sowieso goed om de stof weer eens te herhalen en je kennis actueel te houden. Maar vooral ook het oefenen met verschillende technieken en het scenariomodel was erg fijn. Zo liet docente Henriëtte ons bijvoorbeeld kennismaken met handige zinnetjes, waarmee je antwoorden krijgt, maar de cliënt niets in de mond legt. Zoals: En toen? En dan? En dan wachten en ruimte laten voor een antwoord. Met deze techniek stel je open vragen, maar geef je ook de cliënt de regie. Ik vond het super dat Henriëtte de techniek uit kon leggen en we met trainingsacteur Judith, die de doelgroep heel goed kent, oefenden met verschillende communicatiemanieren (zoals gebarentaal, gebarentaal gecombineerd met pictogrammen of gesproken taal in combinatie met gebaren of tekeningen).’

‘Ik vond het een leuke en verrassende training. Heel erg fijn dat de doelgroep zo bekend was bij de docente en trainingsacteur. Zij wisten de communicatie met een heel complexe doelgroep heel gewoon en eenvoudig te maken, waardoor dit heel goed aansloot bij het begripsniveau van onze cliënten.’

Dezelfde kennis in de organisatie
Indien er een vermoeden is van seksueel misbruik worden de taxateurs ingeschakeld door het centraal meld- en consultatieteam van Kentalis. Eleanore vult aan: ‘het CMC beoordeelt of er al dan niet een taxateur nodig is. Het was daarom ook erg fijn dat er naast zes taxateurs twee collega’s van het CMC aanwezig waren bij de training. Zo hebben we meer zicht op elkaars werk. Omdat er daarnaast een paar nieuwe taxateurs gestart zijn bij Kentalis die een andere scholing hebben gehad was het erg fijn om samen deze scholing te volgen. Nu weten we zeker dat we vanuit dezelfde basis werken.’

Wanneer zet je een taxateur in?
‘Tijdens de training kwamen we er intern achter dat we nog best wat gesprekken moeten voeren over wanneer je wel of niet een taxateur inzet. Dat zou misschien nog een mooie toevoeging zijn aan de training: dat dit gesprek ingepast en begeleid wordt tijdens de lesdagen of dat je dit als opdracht van tevoren intern moet onderzoeken.’

Wil je meer informatie over de mogelijkheden van incompany trainingen? Stuur dan een e-mail naar: nascholing@rinozuid.nl.