Omvang en inhoud leerroute:

  • de gios is gedurende de opleiding 50% van de praktijkuren werkzaam met ouderen
  • men volgt de keuzemodules psychodiagnostiek en behandeling ouderen
  • het wetenschappelijk onderzoek betreft het domein ouderen
  • optie: managementopdracht in domein ouderen

Met het modulariseren van onze opleidingen creëren we steeds meer mogelijkheden om, naast verbreding, ook expertise op specifieke domeinen op te bouwen, in aansluiting op uw interesse en werkveld.