Optimale blend van onderwijsvormen

De ambitie van RINO Zuid om meer blended onderwijs aan te bieden, is niet nieuw. Door de omstandigheden rondom Corona moesten we afgelopen periode de omslag naar 100% online onderwijs maken. We ontdekken nu welke mogelijkheden en onmogelijkheden dit biedt. Deze bevindingen nemen we mee in het onderwijs van de toekomst, wat zal bestaan uit een uitgebalanceerde blend van contactonderwijs, online onderwijs en praktijkleren. Hierbij is het uitgangspunt dat een optimale blend van onderwijsvormen het leren en de uitwisseling tussen modulair, cursorisch onderwijs en praktijkopleiding versterkt.

Leerproducten nu voor meer professionals toegankelijk

Door de samenwerking met GGZ Ecademy wordt het door hen ontwikkeld materiaal breder toegankelijk. Via de opleidingen van RINO Zuid krijgen nu ook zorgprofessionals die werkzaam zijn bij een instelling die geen lid is van GGZ Ecademy toegang tot de e-modules.

‘Voor GGZ Ecademy zijn de RINO’s natuurlijke en logische partners. We delen de missie bij te willen dragen aan de kwaliteit van zorg aan kwetsbare burgers middels scholing aan (veelal dezelfde) professionals in de ggz. Het afgelopen jaar hebben we met vertegenwoordigers van RINO Amsterdam, RINO Groep en RINO Zuid verkend hoe we tot een samenwerking kunnen komen. Na een aantal goede gesprekken is daar de vorm van het lidmaatschap uitgerold. Het gaat om een volwaardig lidmaatschap. Deelnemende RINO’s krijgen (net als deelnemende ggz-instellingen) inspraak in de vereniging, bijvoorbeeld bij de prioritering van onderwerpen voor nieuw te ontwikkelen leerproducten’. Aldus Arjan Pronk, directeur GGZ Ecademy

GGZ Ecademy

GGZ Ecademy is een coöperatieve vereniging van inmiddels meer dan 80 ggz instellingen en scholen die samenwerken bij de scholing van (toekomstig) medewerkers in de ggz. Pijlers van de vereniging zijn: het gezamenlijk ontwikkelen van leerproducten, het faciliteren van leertechnologie en onderlinge kennisdeling rondom scholing. Kijk voor meer informatie op www.ggzecademy.nl.