Nieuwe postdoctorale opleiding OG
RINO Zuid ontwikkelt samen met het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen/SPON van de Radboud Universiteit een nieuwe postdoctorale opleiding tot Orthopedagoog Generalist. Dit vooruitlopend op de toelating van dit beroep in het BIG-register.

Deelname aan landelijke overleggen
Ron Scholte zal vanuit zijn positie als plaatsvervangend hoofdopleider deelnemen aan landelijke overleggen waarin kaders en regelgeving worden ontwikkeld voor de nieuwe BIG-opleiding. Bijkomend voordeel is dat hiermee de continuïteit van de NVO-opleiding bij RINO Zuid gewaarborgd wordt, voor zolang dat nodig is.

Interview
Binnenkort leest u hier een interview met Ron Scholte waarin hij zijn visie geeft op de ontwikkelingen in het vak, wat er gaat/moet veranderen in de straks BIG-geregistreerde opleiding Orthopedagoog Generalist en hoe hij zijn rol ziet als plaatsvervangend hoofdopleider bij RINO Zuid.