Een column die ging over Mieke Crolla, een van de eerste opleiders in de systeemtherapie. Ze is inmiddels overleden, maar ik denk dat ik wel goed met haar had kunnen opschieten. Ze geloofde erg in de kracht van het gewone. Of zoals ik altijd maar zeg:  “Moeilijk doen is simpel, simpel doen is moeilijk.” Die is overigens niet van mezelf maar van Richard Engelfriet. Maar ach, beter goed gejat dan slecht verzonnen.

De column verhaalt over een therapiesessie waarbij Mieke Crolla tot de conclusie kwam dat de patiënte niet depressief kon zijn. Ze droeg namelijk rode schoenen. En als je rode schoenen kiest ben je niet depressief.  Dus moest er iets anders aan de hand zijn.  Geweldig zo’n diagnose. Past in de categorie van: als je bang bent voor hommels moet je in augustus niet buiten komen, want alleen in augustus  zijn er hommels. Een soort nuchter boerenverstand dat we weg protocolleren in de zorg. Het is natuurlijk ook absoluut niet evidence based.  Bijna  incorrect, maar wel lekker incorrect.