Ook is niet duidelijk in hoeverre deze eigenschappen van de therapeut veranderen gedurende de opleiding. Verder blijkt dat er grote verschillen in de opleiding van therapeuten tussen landen bestaan. Nederland is bijvoorbeeld een van de weinige landen waar de opleiding tot therapeut niet gekoppeld is aan promotieonderzoek. De verschillen tussen landen in de manier van opleiden was voor de Society for Psychotherapy Research Interest Section on Therapist  Training and Development (SPRISTAD) aanleiding om systematisch onderzoek te gaan doen naar de ontwikkeling in opleiding in diverse landen.

Voor wie
Het onderzoek bij RINOZuid is gericht op opleidelingen die in 2017 en 2018 starten met hun opleiding tot GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog, Klinisch Neuropsycholoog of Psychotherapeut. Daarnaast wordt er eenmalig in 2017 gemeten onder opleidelingen in het 2e, 3e, en 4e jaar van hun opleiding. 

Communicatie
In de maand juni laten wij alle opleidelingen via Leerrijk weten wat dit voor hen betekent.