RINO Zuid wil naar volledig e-onderwijs
Nee hoor. RINO Zuid wil fysieke bijeenkomsten behouden. Echter, er zijn onderwerpen die zich heel goed lenen voor 80 of 100 % online onderwijs en er zijn onderwerpen die zich helemaal niet lenen voor e-onderwijs. Dit moeten we per onderwerp/module bepalen. Wat we wel willen is dat alle opleidingen gemiddeld 20% online zijn. Daar gaan we de komende jaren naartoe werken.

Iedereen wil fysiek onderwijs
Nou, dat is niet waar. Er zijn heel veel mensen die om diverse redenen heel graag meer e-onderwijs hebben. Sommige mensen leren beter en meer. Voor de een is reistijd een argument, voor de ander dat ze e-onderwijs beter kunnen inpassen in hun leven omdat ze sommige onderdelen op hun eigen moment en in hun eigen tempo kunnen doen.

E-onderwijs betekent lessen via Zoom
Dat is niet de bedoeling. E-onderwijs past binnen blended onderwijs. Wij willen modules opbouwen met een mix van uitgebalanceerde didactische werkvormen die leiden tot een optimaal leerrendement en tot een vorm van gepersonaliseerd opleiden. Fysieke ontmoetingen blijven daar een onderdeel van.

E-learning is goedkoper dan fysiek onderwijs
Echt niet. Je spaart ruimte uit, maar moet heel veel investeren in digitale ondersteuning en ontwikkeling. Kosten zijn voor RINO Zuid geen argument. Natuurlijk moet alles passen binnen onze doelstelling: hoogwaardige opleidingen tegen een zo laag mogelijke prijs.

Kennisoverdracht gaat het beste als je bij elkaar in een groep zit
Soms wel, soms niet. Onderzoek heeft aangetoond dat kennisoverdracht veel beter gaat als mensen dit in hun eigen tempo en op hun eigen manier kunnen doen. Bij verdieping kan het gesprek, discussie of debat helpen. Overigens zijn er veel verschillende opvattingen over groepsleren. Leren in een groep heeft veel positieve maar ook negatieve effecten.

We hebben weer behoefte aan ontmoeten
Zeker waar. Ontmoeten is en blijft een belangrijk onderdeel van onze opleidingen. Daarom gaan we na de zomervakantie weer voorzichtig met fysiek onderwijs beginnen. Want ook wij missen het contact en zien dat deelnemers en docenten dat ook missen. Hopelijk ontmoeten we elkaar in september. Wil je eens praten over e-onderwijs? Loop dan gerust binnen. Bij mij of bij onze managers en mentoren. Mijn deur staat in ieder geval open: ik zit als je binnen komt links in de glazen kom.

Marrik van Rozendaal