Hoe is de samenwerking ontstaan?

Marrik: “Ik maakte kennis met Markieza in een artikel in het tijdschrift Psychologie. En dat terwijl hun naam blijkbaar al een tijd lang op de gevel van ons (oude) pand prijkte. Tijdens onze eerste afspraak viel alles op zijn plek. Op het gebied waar wij opleidingen proberen te veranderen, is Markieza actief. Het cliëntperspectief is leidend in onze opleidingen en daarop is Markieza een zeer waardevolle aanvulling. Toen later bleek dat Markieza uit hun pand moest vertrekken, heb ik geen seconde getwijfeld en gevraagd of zij bij ons in ons nieuwe pand wilden komen. En zo geschiedde.”

Margeet: “Mijn eerste kennismaking met RINO Zuid was de afspraak met Marrik die ik mijn agenda zag staan. Hé dat is interessant, dacht ik, we zitten in hetzelfde netwerk. Waarom hebben we eigenlijk niet eerder contact gezocht? Tijdens onze afspraak heb ik samen met Marrik gespard waar we de verbinding konden leggen. Toen we besloten samen in een pand te gaan werken ging het snel. Bij het koffieapparaat ontstaan immers de beste ideeën.” 

Hoe verliep de nog jonge samenwerking?

Marrik: “We hebben best even aan elkaar moeten wennen. Het zijn twee verschillende culturen.”

Margreet: ”Bij ons gaat de besluitvorming bottom up. Alles gebeurt vanuit de ervaringsdeskundigen. Vanuit daar ontstaat onze identiteit. Bij RINO Zuid is dat veel meer gebaseerd op wetenschap en regelgeving. Die zijn leidend. En die werelden raken elkaar niet altijd. Niet vanzelf in ieder geval. Verder bestaat RINO Zuid veel langer (30 jaar) dan Markieza (4 jaar), zijn wij met veel minder mensen en is het type mensen anders. Toch zagen we allebei de toegevoegde waarde en hebben we geïnvesteerd in onze samenwerking.”

Hoe wordt de inzet van ervaringsdeskundigen gezien door reguliere hulpverleners en cliënten?

Margreet: “ Wij vinden dat de impact van de kennis van onze ervaringsdeskundigen gelijk is aan die van de reguliere hulpverleners en dus van de wetenschappelijke kennis. Vaak wordt gedacht dat ervaringsdeskundigen vrijwilligers zijn, maar dat is een misvatting. Bij Markieza leiden wij ervaringsdeskundigen op en worden zij hiernaar betaald. Wij zien ervaringsdeskundigen als een belangrijke schakel in het herstelproces. Zij zetten hun eigen verhaal in als instrument, ten behoeve van het herstelproces van de cliënt. Dit biedt hoop en perspectief. Vaak is het zelfs zo dat wanneer een cliënt gesproken heeft met een ervaringsdeskundige hij of zij klaar is voor therapie.”

Marrik: “Reguliere hulpverleners en ervaringsdeskundigen moeten nog wel aan elkaar wennen. Wij zijn gewend op te leiden vanuit het meester-gezel-systeem en  te vertrekken vanuit een stoornis en minder vanuit de  cliënt. Tijdens een symposium over dit onderwerp zagen we dit ook terug. We ontvingen zo’n 120 ervaringsdeskundigen en maar een handje vol reguliere hulpverleners. De enige manier om hier verandering in aan te brengen, denk ik, is door verhalen te vertellen en te delen.”

Is 1+1=3?

Margreet: “Ja!”

Marrik: “ja… alleen op dit moment nog niet. Nu is 1 plus 1, 1,5. En ik denk als 1 plus 1, 2 is dat we dan al heel ver zijn. Wij vinden het als RINO Zuid belangrijk om in onze opleidingen de cliënt centraal te stellen. We willen dat  niet eenmalig doen  in een workshop.  maar echt integreren in onze opleidingen. Dit betekent dat onze docenten steeds vaker les geven, samen met een ervaringsdeskundige. Zo zijn we nu bezig met het ontwikkelen van de opleiding orthopedagoog generalist, waarbij vanaf het begin twee ervaringsdeskundigen betrokken zijn.”

Kunnen jullie gezien worden als voorlopers?

Marrik: “Wij zijn de eerste partij die vanuit de opleiding de verbinding met ervaringsdeskundigen zoekt. En ook heel expliciet, dus een gezamenlijke agenda, een gezamenlijk gebouw en een heuse samenwerkingsovereenkomst. Dit is natuurlijk een eerste stap. Het vraagt een behoorlijke cultuuromslag, die de nodige jaren in beslag zal nemen. Maar daar zijn we op voorbereid!. Ik was dan ook heel erg blij dat bij onze visitatie als opleidingsinstelling het werken met ervaringsdeskundigen als pareltje werd genoemd.”

Waar staan julie over 10 jaar?

Marrik: “Dan werken we bij RINO Zuid volledig vanuit het cliëntperspectief.”

Margreet: “Dan is de inzet van ervaringsdeskundigen een stuk meer geaccepteerd en werpt de samenwerking met RINO Zuid overduidelijk zijn vruchten af.”