In haar reactie geeft VWS aan dat er sinds 2019 op het totale kader voor de financiering van medische vervolgopleidingen structureel fors bezuinigd is. Om binnen het beschikbare macrobudget te blijven, heeft VWS dan ook niet de mogelijkheid structureel meer opleidingsplaatsen beschikbaar te stellen voor gz-psychologen.

Lees meer op de website van de NVGzP: https://www.nvgzp.nl/nieuws/reactie-vws-geen-extra-gz-opleidingsplaatsen-vanwege-bezuinigingen-vervolgopleidingen/