Als hoofdopleider wordt mevrouw Scholing verantwoordelijk voor de inhoud van de opleiding tot psychotherapeut in  Zuid-Nederland. Vanuit de leerstoel, die gepositioneerd is bij de Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit, zal zij onderzoek gaan doen naar de wetenschappelijke kwaliteit en modernisering van de opleiding tot psychotherapeut. Het gaat daarbij om de vertaling van recente wetenschappelijke inzichten en de overdracht daarvan via onderwijs. Deze opdracht krijgt een extra dimensie gezien de actualiteit, waarin de minister aandringt op meer wetenschappelijk onderbouwde methodes in de GGZ.

Mevrouw Scholing heeft ruime ervaring in de wereld van de geestelijke gezondheidszorg, zowel op het gebied van patiëntenzorg, opleidingen als van wetenschappelijk onderzoek. Naast haar activiteiten bij RINO Zuid en de Open Universiteit blijft mevrouw Scholing verbonden aan GGZ instelling Pro Persona in de regio Gelderland en de Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.

RINO Zuid is ervan overtuigd dat de succesvolle opleiding tot psychotherapeut in Zuid-Nederland met deze benoeming haar kwaliteit kan behouden en versterken.

Voor meer informatie:
M. van Rozendaal, directeur RINO Zuid, 040-2146 559.