Als eerste is de prijs toegekend aan Marc Jansen, praktijkopleider bij Amarant.
De overwegingen van de jury zijn:

  • Marc Jansen heeft voor de opleiding van psychologen en orthopedagogen binnen Amarant een stevige positie gecreëerd en in de afgelopen jaren een stabiel en gedegen opleidingsklimaat gerealiseerd;
  • Daarmee geeft hij vorm aan het belang van goede gedragsdeskundigheid binnen de VB-sector in het algemeen en Amarant in het bijzonder;
  • Hij is nauw en actief betrokken geweest bij de vernieuwing van onze opleiding tot GZ-psycholoog en heeft daarin het belang van de VB sector duidelijk ingebracht.

Door het uitreiken van de prijs aan iemand van buiten de traditionele GGZ sector wil RINO Zuid ook aandacht geven aan het steeds bredere werkveld van psychologen en orthopedagogen.

Hiernaast is de prijs toegekend aan Anneloes van de Broek, P-opleider bij GGZ Breburg. Dit zijn de overwegingen van de jury:

  • Anneloes heeft een groot team van werkbegeleiders en supervisoren dat zij met bevlogenheid en betrokkenheid aanstuurt en creëert hiermee een stabiel opleidingsklimaat binnen GGZ Breburg;
  • Zij laat een grote betrokkenheid zien bij individuele deelnemers maar ook bij opleiden in zijn algemeenheid;
  • Haar rol als praktijkopleider is breder dan alleen binnen haar eigen instelling. RINO Zuid en collega-instellingen kunnen gemakkelijk een beroep op haar doen voor hulp en ondersteuning. De impact van haar handelen wordt daarmee breder dan alleen de eigen instelling;
  • Anneloes draagt het belang van wetenschappelijke onderbouwing van opleiding en het vak uit;
  • Binnen RINO Zuid en ook binnen GGZ Breburg heeft zij het competentiegericht opleiden zeer nadrukkelijk op de kaart gezet en levert een belangrijke bijdrage aan het uitdragen hiervan.

De prijs bestaat uit een beeld (de gouden pop), een boek en bloemen. Eerder hebben Jenneke van der Plas van de GGzE en Pieter van der Heijden van Vincent van Gogh voor GGZ de prijs gewonnen.