Veel meer patiënten naar praktijkondersteuner GGZ
In 2014 is één op de zes patiënten die naar de huisartsenpraktijk ging met psychosociale problemen terecht gekomen bij een praktijkondersteuner-GGZ. Sinds 1 januari 2014 kunnen patiënten met lichtere psychische problemen alleen nog in de huisartsenpraktijk terecht. Sindsdien is de praktijkondersteuner Huisarts-GGZ (POH-GGZ) in opmars, zo meldt NIVEL.  In 2010 kwam nog maar één op de dertig patiënten die zich met psychosociale problemen meldde bij de huisarts in behandeling bij de POH-GGZ. Sinds 1 januari 2014 is de basis GGZ echter ingevoerd. Sindsdien kunnen patiënten alleen nog vanwege een psychische stoornis terecht in de gespecialiseerde GGZ. Lichtere klachten worden behandeld in de huisartsenpraktijk, door de praktijkondersteuner GGZ. 88 procent van de huisartsenpraktijken had in 2014 een POH-GGZ in dienst. In 2010 was dit 33 procent.
Uit eerder onderzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) bleek al dat huisartsenpraktijken steeds meer patiënten met (te) complexe problemen behandelen. Dit komt omdat de gespecialiseerde GGZ kampt met wachtlijsten. NIVEL concludeert hetzelfde. Volgens hen voeren de POH-GGZ veelal lange consulten uit en behandelen zij niet alleen patiënten met lichte psychische symptomen en sociale problemen, maar ook patiënten met psychische stoornissen.

Regels POH aangepast
Met ingang van 2016 worden de regels voor praktijkondersteuners in de huisartsenzorg aangepast. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) vandaag. Onderdeel van de aanpassingen is dat er meer ruimte komt voor de praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ).
In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) behandelt de huisarts in samenwerking met de praktijkondersteuner huisarts GGZ mensen met licht psychische klachten. In 2015 is een nieuw bekostigingsmodel voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg gemaakt. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft het afgelopen jaar in samenspraak met zorgaanbieders en zorgverzekeraars dit model doorontwikkeld.
Het model zorgt voor meer ruimte voor de POH-GGZ.

Bron: nationale zorggids