Die Ingvar heeft ooit een IKEA-bijbeltje gemaakt met negen geboden. Regels die golden voor het bedrijf en alle medewerkers. Die regels kwamen voort uit een aantal overtuigingen. Een daarvan was: Ervaring remt iedere ontwikkeling. Ai… dat is pijnlijk. Ik ben bijna 53 jaar en vind dat ik kan bogen op veel ervaring. Ik heb altijd het idee gehad dat die ervaring goed was om verandering en ontwikkeling voor elkaar te krijgen, maar met die ervaring rem ik dus ontwikkeling. Als ik eerlijk ben moet ik Ingvar wel gelijk geven. Wanneer ik met jonge mensen werk, merk ik elke keer weer dat mijn ervaring weliswaar waardevol is, maar ook zit op terreinen die langzaam maar zeker niet meer zo relevant zijn. En dan ga ik mijn stokpaardjes zitten berijden. Ik word zo langzaamaan oud talent en te veel ervaring. Op naar een cursus “ jonge mensen de ruimte geven.”