De helft van de leden van deze commissie wordt benoemd op voordracht van (koepels van) onderwijsinstellingen, de andere helft op voordracht van beroepsorganisaties.

Met ingang van 1 december 2017 zal de zittingsperiode van de huidige leden en plaatsvervangend leden van de CBGV eindigen. Dit betekent dat de minister per deze datum nieuwe (plaatsvervangend) leden voor een periode van vier jaar zal benoemen.

Bent u geïnteresseerd in een rol als (plaatsvervangend) lid van de CBGV, stuur dan een mail naar c.hageman@rinogroep.nl (Carolien Hageman directie secretaris/ambtelijk secretariaat vLOGO).

Een profielschets vindt u hier.