Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft de wens uitgesproken de geestelijke gezondheidszorg voor Caribisch Nederland zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de Nederlandse kwaliteitsstandaarden. Mental Health Caribbean (MHC) organiseert in opdracht van het Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland de psychiatrische zorg en verslavingszorg voor de eilanden die sinds 10 oktober 2010 bij Nederland horen. Het gaat om de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba die samen Caribisch Nederland vormen. Maar ook voor mensen die in de geestelijke gezondheidszorg werken op de Caribische landen van het Koninkrijk (Aruba, Sint Maarten en Curaçao) is deelname aan de opleiding mogelijk.

RINO Zuid is een door de minister van VWS aangewezen opleidingsinstelling voor de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog. Zij heeft als doelstelling om hoogwaardige opleidingen tegen een zo laag mogelijk tarief aan te bieden. In het voorjaar van 2019 gaat een afvaardiging van RINO Zuid voor een erkenningsvisitatie naar Caribisch Nederland en de autonome Caribische (ei)landen binnen het Koninkrijk om vast te stellen of zij voldoen aan de eisen om het praktijkdeel van de opleiding uit te voeren.

Erik Jansen: “We streven na om in 2019 een opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog op te starten voor Caribisch Nederland en de autonome landen binnen het Koninkrijk. Dat is een logische stap in de steeds beter wordende geestelijke gezondheidszorg op de voormalige Nederlandse Antillen.” Marrik van Rozendaal: “We gaan voor een duurzame samenwerking met als doel het verzorgen van  hoogwaardige opleidingen voor de geestelijk gezondheidzorg en hulpverlening in de Caribische regio van het Koninkrijk der Nederlanden .”

Beide partijen doen een voorinvestering in de ontwikkeling van de opleiding en hopen in november te kunnen starten, mits er dan voldoende financiële middelen zijn.