De leergang is bij uitstek geschikt voor professionals die werkzaam zijn in het sociaal domein, de opvang, Veilig Thuis en de Jeugdzorg. Naast het volgen van de gehele leergang is het ook mogelijk de modules los te volgen:

  • Veilig Contextueel Begeleiden Kinderen en Gezinnen: Diversiteit 
  • Veilig Contextueel Begeleiden Kinderen en Gezinnen: Middelenmisbruik 
  • Veilig Contextueel Begeleiden Kinderen en Gezinnen: Psychiatrische aandoeningen
  • Veilig Contextueel Begeleiden Kinderen en Gezinnen: Huiselijk geweld 
  • Veilig Contextueel Begeleiden Kinderen en Gezinnen Opvoeden en Opgroeien