Grondig voorwerk
Vooraf vond er een uitgebreide zelfevaluatie plaats, waarna de commissie, gedurende de visitatie, sprak met bestuur, hoofdopleiders, managers, opleidingsdeelnemers, praktijkopleiders en docenten. Aan het einde van de visitatie kregen we terug gekoppeld dat RINO Zuid voor 5 jaar erkend wordt voor de uitvoering van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog.

Als zeer positief benoemd
Als opvallende positieve punten noemde de commissie: het enthousiasme van de docenten, tevreden deelnemers, onze nieuwe digitale leeromgeving, goede ondersteuning, de loyaliteit, samenwerking en ondernemersgeest binnen RINO Zuid. De inzet van ervaringsdeskundigen in de opleiding en het wetenschapsfonds werden door de commissie als opvallende en waardevolle initiatieven genoemd. Maar ook de lunch en het gebouw zijn door geïnterviewden genoemd als heel waardevol.

Aanbevelingen
De visitatiecommissie heeft ook een aantal adviezen gegeven. In de visie op het vak van psychologen in de zorg en hulpverlening zou de commissie graag zien dat er meer expliciete aandacht komt voor de maatschappelijke context, variatie in de leerroutes en het nadrukkelijker toetsen op kennis. Dit zijn slechts een paar aanbevelingen die de commissie heeft meegegeven. Eind mei volgt de definitieve rapportage met het totale beeld.

Dank aan alle betrokkenen. Gezamenlijk konden we dit resultaat neerzetten.