Start januari 2018
Affectfobietherapie is eind vorige eeuw ontwikkeld door Leigh Mc Cullough en heeft als doel emoties weer toe te laten en te leren hanteren. Bij RINO Zuid geven Quin van Dam, psycholoog en psychoanalyticus en Ruth Quadvlieg, GZ-psycholoog en psychotherapeut de module. Inleiding Affectfobietherapie start op donderdag 18 januari 2018 en bestaat uit 4 bijeenkomsten.