Ik, Tom Smeets (1978, Heusden-Zolder, België), studeerde psychologie aan de Universiteit van Maastricht. Nadien werkte ik als PhD-student onder leiding van prof. dr. H.L.J.G. Merckelbach en prof. dr. M. Jelicic aan diezelfde universiteit, en promoveerde ik in januari 2007 met een proefschrift getiteld Stressing Memories: Acute Stress, Cortisol, and Pseudo-memories.

Vervolgens werkte ik als postdoc onderzoeker aan de Ruhr-Universität Bochum, om nadien opnieuw aan de Faculteit der Psychologie en Neurowetenschappen van de Universiteit van Maastricht als universitair (hoofd)docent (2009-2018) te werken, alwaar ik onder meer als vice-decaan onderwijs fungeerde (2014-2016). Voor mijn onderzoek verwierf ik verschillende NWO-beurzen (o.a. Rubicon, Veni, Vidi).

Sinds 2019 werk ik als hoogleraar klinische psychologie bij de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University. Ik ben daar sindsdien ook voorzitter van het departement Medische en Klinische Psychologie.

Mijn bestuurlijke taken omvatten onder meer het directeurschap van het onderzoeksinstituut Centre of Research on Psychological and Somatic disorders (CoRPS) aan Tilburg University, bestuurslid van de onderzoeksschool Experimental PsychoPathology (EPP), en nu ook lid van het bestuur van het postacademische opleidingsinstituut RINO-Zuid.

Op welke manier geef je invulling aan jouw rol in de ggz en het onderwijs?
Ik ben als hoogleraar actief betrokken bij het onderwijs in de master klinische psychologie van Tilburg University, waar ik studenten de laatste stand van zaken tracht bij te brengen bijvoorbeeld op het vlak van stress- en trauma-gerelateerde stoornissen. Via mijn onderzoek, dat zich tegenwoordig voornamelijk richt op de experimentele psychopathologie en met name op stress en geheugen alsook angstconditionering en vermijdingsgedrag, tracht ik bij te dragen aan het genereren van nieuwe inzichten met betrekking tot psychopathologie met als ultiem doel bestaande therapeutische interventies verder te verbeteren.

Welke ontwikkelingen zou je graag zien?
Ik ben een voorstander van het invoeren van een 3-jarige master klinische psychologie waarbij de huidige 1-jarige master klinische psychologie en de GZ-opleiding tot geïntegreerde opleiding worden verweven. Dit zal niet alleen de opleidelingen ten goede komen, maar finaal ook de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg.

Hoe zie je de rol van RINO Zuid binnen deze ontwikkelingen?
Een geïntegreerde 3-jarige master behelst nauwe samenwerking tussen universiteiten en RINO’s. Alleen samen kunnen we een hoogwaardige opleiding garanderen.

Hoe zie je jouw rol als bestuurslid?
Als bestuurslid ben ik medeverantwoordelijk voor alle onderwijsactiviteiten die door RINO Zuid ontplooid worden. Samen met de andere bestuurders kijken wij met een helikopter-view naar het aangeboden onderwijs en zorgen we dat de toekomst van RINO Zuid gewaarborgd blijft.