De campagne is een initiatief van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) en een belangrijk onderdeel van het Sectorplan Huisartsenzorg.

600 tweedelijns zorgprofessionals naar eerstelijnszorg
De campagne 'Nieuwe zorg, nieuwe kansen' haakt in op de loopbaankansen die de taakverbreding van de eerstelijnszorg biedt aan ervaren professionals uit vooral de zorg. In de huisartsenzorg is sprake van personele groei, terwijl in andere zorgbranches juist sprake is van personele krimp. Daarom maakt de SSFH zich sterk voor het werven van 600 zorgprofessionals uit andere branches. Het gaat om 150 doktersassistenten, 200 praktijkondersteuners somatiek en 250 praktijkondersteuners GGZ. De 600 professionals moeten zich omscholen en bijscholen zodat ze kunnen instromen in de huisartsenzorg. Een stageplek is in principe een voorwaarde om aan een opleiding te kunnen beginnen. Tot de doelgroep behoren onder meer verpleegkundigen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen, sociaal pedagogisch hulpverleners en maatschappelijk werkers.

Diversiteit van werk en patiënten
In de arbeidsmarktcampagne staat de diversiteit van het werk centraal. “Van de eerstelijnszorg maakt veelal een zeer diverse patiëntengroep gebruik. Medewerkers hebben daarom te maken met een grote verscheidenheid aan zorgvragen en veel verantwoordelijkheid. Geen dag is dezelfde.”, legt Leon Vincken, voorzitter SSFH uit. “Van baby’s en kinderen tot senioren en alles wat hier tussen zit, komt in de praktijken. Vandaar dat het campagnebeeld de diverse patiëntengroepen en de verscheidenheid aan zorgvragen kenmerkt.”

Centrale punt van de campagne is de website zorgkansen.nl met informatie en inspiratie over het werken in de huisartsenzorg. Van een overzicht van te volgen opleidingen en films over zorgprofessionals die al zijn overgestapt, tot informatie over hoe je zelf overstappen kunt. Een opleidingsinstituut in de regio neemt contact op zodra iemand laat weten de overstap te willen maken. De campagne is ook te volgen via een maandelijkse nieuwsbrief en via Twitter: www.twitter.com/zorgkansen en Facebook: www.facebook.com/zorgkansen.

Stageplaatsen
Stageplaatsen zijn cruciaal om de opleiding met succes te kunnen afronden. SSFH heeft dan ook de werkgevers opgeroepen deze beschikbaar te stellen.

Over de SSFH
De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg is een samenwerkingsverband van de werkgeversorganisaties Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen (vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg), en de werknemersorganisaties Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO), FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. www.ssfh.nl